Search results: Found 177

Listing 1 - 10 of 177 << page
of 18
>>
Sort by
Farocki/Godard. Film as Theory

Author:
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789089648914 Year: Pages: 292 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Performing Arts
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

There is a tension between the requirements of theoretical abstraction and the capacities of the film medium, where everything that we see on screen is concrete: A train arriving at a station, a tree, bodies, faces. Since the complex theories of montage in Soviet cinema, however, there have continuously been attempts to express theoretical issues by combining shots, thus creating a visual form of thinking.This book brings together two major filmmakers-French New Wave master Jean-Luc Godard and German avant-gardist Harun Farocki to explore the fundamental tension between theoretical abstraction and the capacities of film itself, a medium where everything seen onscreen is necessarily concrete. Volker Pantenburg shows how these two filmmakers explored the potential of combined shots and montage to create "film as theory."

From Grain to Pixel : The Archival Life of Film in Transition

Author:
Book Series: Framing Film ISBN: 9789089641397 Year: Pages: 336 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Media and communication --- Arts in general
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Film is in a state of rapid change, with the transition from analog to digital profoundly affecting not just filmmaking and distribution, but also the theoretical conceptualization of the medium film and the practice of film archiving. New forms of digital archives are being developed that make use of participatory media to provide a more open form of access than any traditional archive has offered before. Film archives are thus faced with new questions and challenges. From Grain to Pixel attempts to bridge the fields of film archiving and academic research, by addressing the discourse on film ontology and analysing how it affects the role of film archives. Fossati proposes a new theoretization of film archival practice as the starting point for a renewed dialogue between film scholars and film archivists.

Het bewegende beeld bevindt zich in een overgangsperiode waarin analoge (fotochemische) film geleidelijk vervangen wordt door digitale film. Deze overgang heeft niet alleen diepgaande invloed op filmproductie en -distributie, maar ook op de manier van archiveren van film en de theoretische conceptualisering van dit medium. Van digitale archieven worden steeds nieuwe vormen ontwikkeld. Deze archieven - digitale filmdatabases en YouTube bijvoorbeeld - maken gebruik van media die participatie van vele gebruikers mogelijk maken en worden zo toegankelijker dan ooit. Ondertussen is er nog onvoldoende dialoog tussen archivarissen en filmwetenschappers. From Grain to Pixel slaat een brug tussen archiveringspraktijken en wetenschappelijk onderzoek dat gebaseerd is op relevante debatten in film- en nieuwe mediastudies. Fossati stelt een nieuwe theorie op voor het archiveren en restaureren van film. Dit biedt mogelijkheden voor een hernieuwde dialoog tussen archivarissen en wetenschappers.

Film Festivals : From European Geopolitics to Global Cinephilia

Author:
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789053561928 Year: Pages: 280 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Media and communication
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Film festivals are hugely popular events that attract lovers of cinema worldwide. Focusing on the world's most famous festivals - Cannes, Berlin, Venice and Rotterdam - Film Festivals tells the story of a phenomenon that began in the midst of geopolitical disputes in war-torn Europe. De Valck shows how festivals turned the odds into advantages and developed into a successful global network. Taking into account the oft multilateral influences of major actors, such as Hollywood, the avant-garde and political/economic agenda's, the book offers a comprehensive understanding of film festivals. A must-read for everyone interested in quality film cultures that revolve around cultural value, aesthetic innovation and socio-political relevance.

Filmfestivals zijn razend populaire evenementen. Niet verwonderlijk, want naast het zien van de nieuwste films, komt men uiteraard ook voor de 'glitter and glamour' dat onlosmakelijk met filmfestivals verbonden is. Film Festivals is het boek bij uitstek dat zich richt op deze en andere facetten die het filmfestival tot een wereldwijd succesvol netwerk hebben gemaakt. Film Festivals vertelt het verhaal van een fenomeen dat begon gedurende de geopolitieke strijd in het door oorlog verscheurde Europa, toegespitst op de meest belangrijke festivals: Cannes, Berlijn, Venetië en Rotterdam. Het boek biedt een vernieuwende kijk op het fenomeen filmfestivals door vanuit een breed perspectief onderwerpen als het festivalprogramma, de festivalprijzen, de nationale regelgeving en marketing, het cinefiele aspect, de glamour, en de filmmarkt te belichten. Film Festivals is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de toestand van globale filmculturen en de manier waarop zij zichzelf weten te handhaven door middel van een dynamische mix van culturele waarden, esthetische innovatie, en socio-politiek belang.

Keywords

Motion pictures --- Film

Figuring the Past : Period Film and the Mannerist aesthetic

Author:
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789089642820 Year: Pages: 256 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Media and communication
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This definitive work offers a new approach to the period film at the turn of the twenty-first century, examining the ways in which contemporary cinema recreates the historical past. This book explores the relation between visual motifs and cultural representation in a range of key films by James Ivory, Martin Scorsese and Jane Campion, among others. Looking at the mannerist taste for citation, detail and stylisation, the author argues for an aesthetic of fragments and figures central to the period film as an international genre. Three key figures - the house, the tableau and the letter - structure a critical journey through a selection of detailed case studies, in relation to changing notions of visual style, melodrama, and gender. This seeks to place this popular but often undervalued genre in a new light and to rethink its significance in the context of key debates in film studies.

Figuring the Past geeft een nieuwe kijk op kostuumdrama's die aan het begin van deze eeuw gemaakt zijn en onderzoekt de manieren waarop de hedendaagse cinema het historische verleden herschept. De auteur verkent de relatie tussen visuele motieven en culturele representaties in een aantal belangrijke films van onder anderen James Ivory, Martin Scorsese en Jane Campion. Door te kijken naar de maniëristische voorkeur voor citatie, detail en stilering, pleit de auteur voor een esthetiek van fragmenten en figuren die centraal staan in de historische kostuumdrama's als een internationaal genre. In gedetailleerde casestudies worden drie belangrijke kenmerken van het genre - het huis, het tableau en de brief - in relatie gebracht met de veranderende begrippen van visuele stijl, melodrama en geslacht.

Keywords

Motion pictures --- Film

Malaysian Cinema, Asian Film : Border Crossings and National Culture

Author:
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789053565803 Year: Pages: 336 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Media and communication --- Performing Arts
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This monograph departs from traditional studies of national cinema by accentuating the intercultural and intertextual links between Malaysian films and Asian (as well as European and American) film practices. Using cross-cultural analysis, the author characterizes Malaysia as a pluralist society consisting of a multiplicity of cultural identities. Malaysian film reflects this remarkable heterogeneity, particularly evident in the impact of the Indian and Hong Kong cinema. Detailed analyses of a selection of Malaysian films highlight their cultural complexities, while noting the tension between cultural inclusivity and ethnic exclusivity at the heart of this cinema.

William van der Heide maakt in dit boek een vergelijking tussen de samenstelling en het karakter van de Maleisische samenleving en het karakter van de in Maleisië geproduceerde en gedistribueerde films. De auteur karakteriseert Maleisië als een pluralistische samenleving, die bestaat uit een veelvoud van culturele entiteiten. Van der Heide komt tot de slotsom dat de filmcultuur, die zowel nationaal gedistribueerde en vertoonde films als kleinschalige lokale producties omvat, in Maleisie een even heterogeen karakter bezit. Dit is in het bijzonder zichtbaar bij de impact die films uit India en Hong Kong hebben op het Maleisische publiek en de Maleisische filmmakers. Een gedetailleerde analyse van een aantal Maleisische films benadrukt de culturele complexiteit van de Maleisische samenleving. De spanning tussen cultureel saamhorigheidsgevoel en ethnische exclusiviteit ligt aan de basis van de Maleisische cinema. Het boek neemt de traditionele studies van de nationale filmindustrie als uitgangspunt en accentueert de interculturele en intertextuele overeenkomsten (relaties) tussen Maleisische films en Aziatische (maar ook Europese en amerikaanse) filmpraktijken.

Keywords

Motion pictures --- Film

Herr Lubitsch Goes to Hollywood : German and American Film after World War I

Author:
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789053567081 Year: Pages: 224 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Media and communication --- Performing Arts
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Ernst Lubitsch, the German film director who left Berlin for Hollywood in 1923, is best remembered for the famous "Lubitsch touch" in such masterpieces as Trouble in Paradise and Ninotchka, featuring Greta Garbo. Kristin Thompson's study focuses on Lubitsch's silent films from the years between 1918 and 1927, tracing the impact this director had on consolidating classical Hollywood filmmaking. She gives a new assessment of the stylistic two-way traffic between the American and the German film industries, after World War I each other's strongest rival in Europe. By 1919, Lubitsch had emerged as the finest proponent of the German studio style: sophisticated, urbane and thoroughly professionalized. He was quick to absorb 'American' innovations and stylistic traits, becoming the unique master of both systems and contributing to the golden ages of the American as well as the German cinema. Utilizing Lubitsch's silent films as a key to two great national cinemas, Thompson's meticulously illustrated and extensively researched book goes beyond an authorial study and breaks new ground in cinema history. Click on the PDF button to download the table of contents

De succesvolle Duitse filmmaker Ernst Lubitsch, die in de twintiger jaren Berlijn verruilde voor Hollywood, is vandaag de dag nog steeds bekend om meesterwerken als Ninotchka en The Shop around the Corner. De beroemde 'Lubitsch Touch', zoals men zijn unieke stijl karakteriseerde, werd bedacht door slimme studiobazen om Lubitsch als merknaam te poneren. In Herr Lubitsch goes to Hollywood bestudeert Kristin Thompson de stomme films die Ernst Lubitsch maakte tussen 1918 en 1927. Zijn vroege werk biedt een uniek uitgangspunt voor een vergelijking tussen de klassieke Hollywoord films uit die jaren en de Duitse films die gemaakt werden na de Eerste Wereldoorlog. Het resultaat is een diepgaande analyse van twee belangrijke filmstijlen in de levendige beginjaren van de filmgeschiedenis. Klik op de knop PDF om de inhoudsopgave in te zien.

Keywords

Motion pictures --- Film

Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade

Author:
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789053565704 Year: Pages: 480 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History --- Media and communication --- Social Sciences --- Performing Arts
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Since 1957 the Film Museum in Amsterdam has been in possession of the Desmet Collection which contains the estate of the Dutch cinema owner and film distributor Jean Desmet (1875-1956). The collection comprises almost nine hundred European and American films in all genres, a collection of publicity material and a dauntingly large business archive. These three sources form the basis of this first comprehensive reconstruction of Desmet's career: from his nomadic beginnings as a traveling showman, working the seasonal fairgrounds of the Netherlands and Belgium, to his successful switch to permanent cinema operation and film distribution. The history of Desmet's career offers not simply an abstract of an individual character and his personal ambitions and motivations, but also epitomizes transformations in the world of cinema as an industry. Between 1907 and 1916 the world of cinema experienced radical structural change which Desmet not only witnessed but also helped to bring about. Given the insufficiencies of Dutch film production, Desmet became a link between film production abroad and film exhibition in the Netherlands. Desmet is not merely representative of the rise of the permanent movie house and the coming of the film distributor. This book shows how his fortunes also encapsulate a series of structural changes within the new culture of permanent cinema and film distribution. In film distribution these changes embraced the introduction of film rental, the advent of the long feature film, the introduction of the monopoly distribution system and the periodic transformation of the products on offer. In the business of cinema operation change involved specialization, the creation of fixed theater venues, the development of a theater hierarchy, expansions of scale, the introduction of trade journals and the gradual legitimization of cinema as a popular cultural institution. These transformations were not confined to the Netherlands but were also taking place in the rest of Europe. Indeed, they were first set in motion by other European countries, and in order fully to understand Desmet it is necessary to situate him in his larger European context. In this original and wide-ranging study Ivo Blom uses the career of Jean Desmet as a means of exploring the history of cinema from the ground-level position of film distribution and exhibition. His copiously illustrated and scrupulously documented exposition swells into an epic narrative that offers a richer, more rounded -indeed 'truer' - account of early urban cinema culture than is possible from the confined perspective of production-based film histories.

De levensloop van de Nederlandse bioscoopeigenaar en filmdistributeur Jean Desmet (1875-1956) biedt niet alleen inzicht in een excentrieke persoonlijkheid, maar staat ook model voor de veranderingen in de filmwereld als geheel. Door buitenlandse filmproducties voor vertoning naar Nederland te brengen leverde Desmet een substantiële bijdrage aan de radicale veranderingen die tussen 1907 en 1916 plaatsvonden in de filmindustrie. Het Filmmuseum in Amsterdam is sinds 1957 in het bezit van de Desmet-verzameling waarin de nalatenschap van deze excentrieke filmliefhebber bewaard is gebleven. Dit materiaal vormde het uitgangspunt van deze originele studie waarin Ivo Blom aan de hand van Desmet's levensverhaal de geschiedenis van de filmdistributie en -vertoning vertelt. Zijn rijk geïllustreerde en grondig gedocumenteerde uiteenzetting is uitgegroeid tot een episch verhaal dat - meer dan een productie-georienteerde geschiedenis - een rijk en afgerond beeld schetst van de vroege stadse filmcultuur.

The Permanent Crisis of Film Criticism. The Anxiety of Authority

Author:
Book Series: Film Theory in Media History ISBN: 9789089647177 Year: Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Performing Arts
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Film criticism is in crisis. Dwelling on the many film journalists made redundant at newspapers, magazines, and other 'old media' in past years, commentators have voiced existential questions about the purpose and worth of the profession in the age of WordPress blogospheres and proclaimed the 'death of the critic'. Bemoaning the current anarchy of internet amateurs and the lack of authoritative critics, many journalists and academics claim that in the digital age, cultural commentary has become dumbed down and fragmented into niche markets. Mattias Freu, arguing against these claims, examines the history of film critical discourse in France, Germany, the United Kingdom, and the United States . He demonstrates that since its origins, film criticism has always found itself in crisis: the need to show critical authority and the anxieties over challenges to that authority have been longstanding concerns.

Film Remakes as Ritual and Disguise : From Carmen to Ripley

Author:
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789053567845 Year: Pages: 160 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences --- History --- Media and communication
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The first book-length account of the symbolic chains that link remakes and explain their disguises, Film Remakes as Rituals and Disguise is also the first book to explore how and why these stories are told. Anat Zanger focuses on contemporary retellings of three particular tales-Joan of Arc, Carmen, and Psycho-to reveal what she calls the remake's "rituals of disguise." Joan of Arc, Zanger demonstrates, later appears as the tough, androgynous Ripley in the blockbuster Alien III film and the God-ridden Bess in Lars Von Trier's Breaking the Waves. Ultimately, these remake chains offer evidence of the archetypes of our own age, cultural "fingerprints" that are reflective of society's own preferences and politics. Underneath the redundancy of the remake, Zanger shows, lies our collective social memory. Indeed, at its core the lowly remake represents a primal attempt to gain immortality, to triumph over death-playing at movie theatres seven days a week, 365 days a year. Addressing the wider theoretical implications of her argument with sections on contemporary film issues such as trauma, jouissance, and censorship, Zanger offers an insightful addition to current debates in film theory and cinema history.

Wat is de reden van filmproducenten voor het maken van een 'remake', waarin een succesvol verhaal opnieuw verteld wordt? En waarin schuilt de aantrekkingskracht voor het publiek om deze verhalen steeds opnieuw te beleven? Wat maakt Carmen, Jeanne d'Arc of Ripley zo bijzonder? Film Remakes as Ritual and Disguise is de eerste grondige studie die het fenomeen 'remakes' onderzoekt in de context van de filmgeschiedenis. Een zeer breed scala aan films, van Olympia tot Carmen Hip-Hopera, van Jeanne d'Arc tot Aliens en Breaking the Waves, en van Suzanne and the Elders tot de installatie van Hitchcocks Psycho in het Centre Pompidou in 2002 passeert daarbij de revue. Zanger laat zien op welke manier de 'remakes' een nieuwe betekenis krijgen door elkaar te versterken, net iets te veranderen of door naar elkaar te verwijzen. Dit nieuwe deel in de serie "http://www.aup.nl/filmculture">Film Culture in Transition is geschreven vanuit een multidisciplinair perspectief om zodoende de relatie te doorgronden tussen institutionele, intertekstuele en feministische benaderingen van film. Aan de hand van zeer uiteenlopende aspecten van de films toont Zanger hoe de lange schakel van 'remakes' gezien kan worden als een reeks vingerafdrukken die de heersende voorkeur en overtuiging van de filmindustrie blootlegt.

Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930s European Cinema

Authors: --- ---
Book Series: Film Culture in Transition ISBN: 9789053569801 Year: Pages: 320 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences --- Media and communication
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Film Architecture and the Transnational Imagination presents for the first time a comparative study of European film set design in the late 1920s and 1930s; based on a wealth of designers' drawings, film stills and archival documents, the book offers a new insight into the development and significance of trans-national artistic collaboration during this period. European cinema from the late 1920s to the late 1930s is famous for its attention to detail in terms of set design and visual effect. Focusing on developments in Britain, France, and Germany, Film Architecture and the Transnational Imagination: Set Design in 1930s European Cinema provides a comprehensive analysis of the practices, styles, and function of cinematic production design during this period, and its influence on subsequent filmmaking patterns.

In Film Architecture and the Transnational Imagination wordt verteld hoe grote Europese filmstudio's in Berlijn, Parijs en Londen dienden als artistieke broedplaatsen. Ze boden werkgelegenheid voor artiesten, architecten en ontwerpers van binnenlandse en buitenlandse bodem. Met behulp van een groot aantal tekeningen en stills uit films, wordt in het boek onderzocht hoe decorontwerpers in samenwerking met regisseurs en cineasten hedendaagse ideeën en ontwikkelingen verwerkten in de visuele en decoratieve kunst, architectuur en urban design en hoe zij deze ideeën toegankelijk maakten voor een breed publiek.

Listing 1 - 10 of 177 << page
of 18
>>
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (44)

punctum books (27)

Böhlau (10)

ANU Press (6)

De Gruyter (5)

MDPI AG - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (5)

Utah State University, University Libraries (5)

Manchester University Press (4)

Open Book Publishers (4)

University of California Press (4)

More...

License

CC by-nc-nd (93)

CC by-nc-sa (29)

CC by-nc (25)

OpenEdition licence for Books (11)

CC by (8)

ANU Press (6)

CC by-sa (3)

CC by-nd (1)

unknown (1)


Language

english (135)

de (12)

fr (7)

german (7)

dutch (3)

it (3)

deutsch (1)

en (1)

finnish (1)

ger (1)

More...

Year
From To Submit

2016 (28)

2017 (20)

2015 (18)

2012 (17)

2014 (15)

2013 (12)

2005 (9)

2010 (8)

2011 (8)

2003 (7)

More...