Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
La gestió del patrimoni literari

Author:
Book Series: Patrimoni Literari ISBN: 9788484246428 Year: Volume: 1 Pages: 230 DOI: 10.17345/9788484246411 Language: Catalan
Publisher: Publicacions Universitat Rovira i Virgili
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2020-01-08 08:35:20
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

El patrimoni literari pot esdevenir una «eina» on sentir-nos identificats com a societat, al mateix temps que pot convertir-se en un element diferenciador amb capacitat de posicionar-se i esdevenir agent socioeconòmic. Perquè això succeeixi cal que abandoni la seva posició perifèrica i se’n professionalitzi la gestió. Precisament l’objectiu d’aquesta publicació és evidenciar la importància de la gestió del patrimoni literari perquè es (re)conegui com a propi al si d’una societat i sobrevisqui al pas del temps reconeixent-li i reivindicant-ne la importància en termes identitaris, de cohesió social i econòmics, com a motor de desenvolupament.Per aconseguir-ho es comença investigant sobre el concepte de patrimoni literari, entès com a (poli)sistema, per després conceptualitzar-ne la gestió. Seguidament, es fa una aproximació, amb voluntat comparativa, a l’estat de la qüestió de la gestió a Catalunya i a Anglaterra, per acabar creant un model de valoració de la gestió del patrimoni literari. Finalment, s’exposen les conclusions pertinents amb la voluntat de posicionar el patrimoni literari en la centralitat del sistema cultural català.

La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme

Author:
Book Series: Patrimoni Literari ISBN: 9788484247333 Year: Pages: 426 DOI: 10.17345/9788484247326 Language: Catalan
Publisher: Publicacions Universitat Rovira i Virgili
Subject: Media and communication --- Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2020-01-08 08:43:43
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Amb La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme posem a l'abast del lector un estudi de conjunt de la creació i de la crítica literàries desenvolupades pel setmanari i l'editorial, amb l'objectiu de definir clarament quines aportacions concretes ofereix aquesta plataforma cultural en la conjuntura de la segona etapa del modernisme, i així bandejar definitivament aquells materials divulgatius i erudits que fins al moment n'han ofert una lectura parcial o esbiaixada.

Història de la literatura popular catalana

Authors: --- --- --- --- et al.
Book Series: Patrimoni Literari ISBN: 9788484246695 9788484246688 Year: Pages: 604 DOI: 10.17345/9788484246688 Language: Catalan
Publisher: Publicacions Universitat Rovira i Virgili
Subject: Anthropology --- Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2020-01-08 08:52:07
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

La literatura popular, entesa en el sentit que en anglès es dóna al terme «folk literature», representa com a mínim la meitat de la literatura que es produeix en una cultura. Tanmateix, sovint no som prou conscients de la importància que té ni de l'espai que ocupa en les nostres vides. El present llibre pren com a objecte d'estudi aquesta branca del folklore, que es coneix també amb les denominacions de literatura tradicional, literatura oral, literatura oral popular i etnopoètica, depenent de la tradició seguida al llarg de la història d'aquests estudis. Més concretament, el llibre se centra en l'estudi de la història de la literatura popular catalana i té per objectiu explicar la importància que ha tingut en el passat i encara té avui dia aquesta branca del saber en tots els territoris de parla catalana: Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, el Carxe, la Franja d'Aragó, Andorra, la Catalunya del Nord i l'Alguer. El llibre és una obra col·lectiva en la qual hi han participat setze investigadors de diverses universitats i centres de recerca. En el marc d'aquesta col·laboració, s'han estudiat els autors, les obres, les institucions i els projectes que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament de la literatura popular en cadascun d'aquests territoris des dels inicis del sorgiment del folklore com a ciència, a mitjans del segle XIX, fins a l'actualitat.

Keywords

literatura oral

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Publisher

Publicacions Universitat Rovira i Virgili (3)


License

CC by-nc-sa (3)


Language

catalan (3)


Year
From To Submit

2019 (1)

2017 (2)