Search results: Found 11

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by
Atheïstische religiositeit : Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel

Author:
ISBN: 9789089644626 Year: Pages: 256 Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Atheism

Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim Van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met een geloof in een bovennatuurlijke entiteit of realiteit. Geïnspireerd door Leo Apostel en in de voetsporen van William James en Erich Fromm, betoogt de auteur dat deze tegenstrijdigheid, zelfs binnen een radicaal atheïstisch vertoog, niet automatisch geldig is. Van Moer staaft deze stelling met een meeslepende fenomenologische analyse van de religieuze ervaring, die uitmondt in een theoretisch model waarmee hij religieuze ervaringen binnen een atheïstische context kan onderzoeken.

Keywords

Religion --- Atheism --- Religie

Ancrene Wisse : From Pastoral Literature to Vernacular Spirituality

Author:
Book Series: Religion and Culture in the Middle Ages ISBN: 9780708320341 Year: Pages: 208 Language: English
Publisher: University of Wales Press Grant: OAPEN-UK
Subject: Social Sciences --- Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Provides an introduction to "Ancrene Wisse", one of the most important works in English of the thirteenth century. This book offers a fresh contextualisation which engages with the history of lay piety and vernacular spirituality in the Middle Ages.This book is innovative in that it provides an introduction to "Ancrene Wisse", one of the most important works in English of the thirteenth century. It offers a new contextualisation which engages with the history of lay piety and vernacular spirituality in the Middle Ages, thus extending analysis of the book beyond its original purpose as a guide for anchoresses. The placing of "Ancrene Wisse" within this context also allows comparisons to be made with other literature for semi-regular women, such as sermons preached to beguines - semi-religious women who formed communities in the Low Countries and France in the High Middle Ages.

Keywords

Religion --- Culture --- Middle Ages --- Religie --- Cultuur --- Middeleeuwen

Islam on the Move : The Tablighi Jama'at in Southeast Asia

Author:
ISBN: 9789089644398 Year: Pages: ca. 240 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Religion --- Languages and Literatures
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Much nuance and variability have been lost in the process of the reductivist analysis of Islam post 9/11 and, as this study amply demonstrates, we are all the poorer as a result. This exhaustive examination of the rise and spread of the Tablighi Jama't, arguably the world's largest Islamic missionary movement, locates it in the larger perspective of global Islam and developments in the Muslim societies. Combining an overview of the history and current socio-political perception of the Tablighi Jama'at with a more analytical and philosophical approach to fundamental questions of identity, subject-positioning and representation, the author creates a comprehensive resource of interest to all scholars and students of Islam. Drawing on exhaustive research and records of conversion narratives of the new members of Tablighi Jama'at, cited here at length, the author creates a unique perspective on this complex phenomenon from both an internal and external viewpoints. Ahmad-Noor locates the spiritual framework of the movement in the context of its perception in the eyes of the political and religious authorities of the countries where it has a following, as well as the Western 'securocrat' approach.

Dit uitgebreide onderzoek naar de opkomst van de Tablighi Jama'at plaatst deze massale islamitische missiebeweging in het grotere perspectief van de wereldwijde ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap. Noor vergelijkt het spirituele kader van de beweging met de opvattingen van de politieke en religieuze autoriteiten in de landen van herkomst van de aanhangers, en met de westerse 'securocratische' benadering.

Geestelijke opklimmingen

ISBN: 9789089644039 Year: Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Religion --- Languages and Literatures
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Dutch literature; Religion

Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398) behoort tot de vroege 'Moderne Devotie'. Zo noemde zich de beweging van 'vernieuwde innigheid' die rond 1375 in Deventer onder inspiratie van Geert Grote en Florens Radewijns ontstond. Zij ontwikkelden een hervormingsprogramma, waarin de geestelijke omvorming van de mens centraal stond. Als broeder van het gemene leven speelde Gerard Zerbolt hierin een prominente rol. Hij gaf leiding aan een intensieve boekproductie, ijverde voor kerkelijke erkenning van de broederschap en maakte zich haar charisma eigen. Zo schreef hij twee toonaangevende handboeken voor de geestelijke weg. Meer dan Grote en Radewijns legde Gerard Zerbolt de grondslag voor een eigen spiritualiteit van de Moderne Devotie. De spiritualibus ascensionibus was nog niet in modern Nederlands vertaald. Reeds de Middelnederlandse vertaling droeg de titel Geestelijke opklimmingen. Dit boek beschrijft de weg van de mens, die uit de ongelijkenis met zijn Schepper wil terugkeren tot de oorspronkelijke gelijkenis. Tegenover de ondeugden die mensen kunnen bezielen, plaatst Gerard Zerbolt als tegenkrachten de deugden. Zijn geschrift bevat alle elementen om ook ons als mensen van deze tijd te helpen tot een nieuw mensbeeld en een nieuwe visie op de samenleving te komen.

Synod on the Freedom of Conscience : A Thorough Examination during the Gathering Held in the Year 1582 in the City of Freetown

Author:
Book Series: Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum ISBN: 9789089640826 Year: Pages: 242 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Religion --- History --- Philosophy
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This is the first English translation of a pivotal work in the history of religious tolerance. In Synod on the Freedom of Conscience (1582) the Dutch humanist Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) provides one of the first book-length pleas for religious freedom published in the West. His central concern in his writings and exchanges with ministers of the Reformed Church was the safeguarding of freedom of conscience, the chief cause, he believed, for which the struggle against Habsburg Spain was being waged. The imaginary Synod, held in "Freetown," gathers together chief Catholic and Protestant leaders and theologians who engage in spirited debates on such matters as religious diversity, the freedom to criticize, the norms used to determine what constitutes heresy, freedom of the press, and the role of the state in the suppression of heresy. Each session concludes with remarks by the irenic Gamaliel (Coornhert's alter ego), who shows that both parties sin equally on the side of intolerance and pleads for the tolerant alternative. In this work Coornhert continues an Erasmian theme which would be picked up again in the following century by the Remonstrants and Hugo Grotius.

In deze Engelse vertaling van Synode over de gewetensvrijheid voert Coornhert een fictief debat met vertegenwoordigers uit de verschillende religieuze kampen die hij soms letterlijk citeert (o.a. Beza, Calvijn, Du Plessis-Mornay en Bullinger). Synod on the Freedom of Conscience is niet alleen een belangrijk tijdsdocument; door Coornherts doelstelling - bevordering van de religievrede - en zijn rijkdom aan argumenten kunnen we in het huidige tolerantiedebat zeker ons voordeel doen met de lessen van deze Hollandse meester.

The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe : Academic and Religious Freedom in the 21st Century

Authors: ---
Book Series: LUP Academic ISBN: 9789087280253 Year: Pages: 503 Language: English
Publisher: Leiden University Press
Subject: Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Religious scholarship can be offensive to believers, as conflicts from the time of Galileo and Spinoza to the recent critique of Danish religious scholars in the wake of the infamous Muhammad cartoons have shown. Studies of this type of scholarship have been appropriated by believers as a means of reinventing their own identities - as the training of twentieth-century Muslim clergy demonstrates. This volume offers a unique collection of training materials from European Muslim clergy since the 1940s - including Third Reich reports on debriefing imams, surveillance files on Muslim activists, and information on Bosnian clergy and their training centres - as well as an exploration of religion and academic freedom in general, accompanied by appendices in both Arabic and English.

Spanningen tussen academische en religieuze vrijheid kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Te denken valt aan de onlusten ten gevolge van de Deense cartoons, de gevolgen van '11 september' voor wetenschappelijk onderzoek, en de juridische strijd over evolutie en 'Intelligent Design'. Er zijn in onze tijd echter ook positieve ontwikkelingen. Belangrijk is dat in Europa, op verschillende manieren, gewerkt wordt aan opleidingen voor islamitische geestelijke leiders. Dit zijn opleidingen die niet geïsoleerd zijn maar verbonden met de universitaire wereld. Dit boek biedt een eerste studie van de wetenschappelijke training van islamitische geestelijken in Europa in samenhang met de bestudering van religie en academische vrijheid.

Keywords

Religion --- Muslim Clergy --- Training --- Imam --- Islam --- Religie --- Imam --- Islam

Shrines and Pilgrimage in the Modern World : New Itineraries into the Sacred

ISBN: 9789089640116 Year: Pages: 364 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History --- Sociology --- Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The modern pilgrimage - to sites ranging from Elvis's Graceland to the Vietnam veterans' annual Ride to the Wall to Jim Morrison's Paris grave - is intertwined with our existential uncertainties in the face of a rapidly changing world. In a climate that reproduces the religious quest in seemingly secular places, it is no longer clear exactly what the term pilgrimage infers - and this unique glimpse at the modern spiritual journeys critiques our notions of the secular and the sacred, while commenting on the media's multiplication of images that renders the modern pilgrimage a quest without an object. Using new ethnographical and theoretical approaches, this vivid collection offers a surprising new vision on the nonsecularity of the "secular" pilgrimage.

Vanuit een antropologisch perspectief wordt in dit boek bevestigd dat de mens een voortdurende behoefte aan bedevaart heeft, zelfs in onze moderne wereld. Het boek analyseert op welke wijze de moderne bedevaart verstrengeld is geraakt met menselijke existentiële problemen en onzekerheden, maar ook op welke wijze moderne media beelden scheppen die in staat zijn de behoefte van bedevaarders aan tastbare overblijfselen van het cultobject uit weten te sluiten en daarmee nieuwe vormen van bedevaart kan creëren. Het vervagen van het bestaande opbiechtende paradigma maakt ruimte voor een nieuwe route op weg naar het heilige. Zodoende hebben de tien schrijvers van deze bundel diverse en fascinerende etnografische veldonderzoeken gedaan - variërend van onderzoek naar Soekarno en 'cancer' bossen tot onderzoek naar Jim Morrison en Tito - met de bedoeling om de religieuze factor aanwezig bij deze, op het eerste oog, seculaire plaatsen te vangen en te bevestigen, om zo uiteindelijk het fenomeen van de bedevaart te kunnen beoordelen. Deze bundel distantieert zich van de 'traditionele' bedevaart en op basis van de gewonnen data en de evaluatie van de hoofdtheoretische benaderingen, geeft dit boek een nieuwe visie op moderne vormen van bedevaart en sluit het het concept van 'seculaire bedevaart' uit.

Technology, Trust, and Religion : Roles of Religions in Controversies on Ecology and the Modification of Life

Author:
Book Series: LUP Academic ISBN: 9789087280598 Year: Pages: 320 Language: English
Publisher: Leiden University Press
Subject: Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

What does it mean to be human in a world of technology? What could be the role of religion in responding to the ecological crisis? Should we be concerned about the modification of food, and even of ourselves? Who do we trust to make decisions regarding our common future? What do we use our technology for? These are not questions for experts only. How can the wider public be involved? Do experts and the general public trust each other sufficiently? Or is the public ignorant, in the eyes of the scientists? And are too many engineers narrow minded, according to the general public? The contributors to this timely and necessary volume address expertise, trust and engagement, as we consider our technological condition , religious resources for the ecological crisis , biotechnology , and matters of trust between scientists and the general public. With contributions from leading scholars in the field, including James Miller from Queen's University, Canada and Tony Watling from the University College, London, this book will captivate a range of readers interested in the spirtitual dimension of of our culture and society.

Wat is de invloed van technologie op de menselijke cultuur? Welke rol kan religie spelen als reactie op de dreigende ecologische crisis? Moeten we ons zorgen maken over de modificatie van voedsel, en ook zelfs van de mens? Waar willen we technologische ontwikkelingen voor inzetten een aan wie vertrouwen wij beslissingen over onze toekomst toe? Dergelijke vragen gaan niet alleen de experts maar iedereen aan. Hoe kan het grote publiek deelnemen aan het technologische debat? Of is het publiek te onwetend om mee kunnen praten? In Technology, Trust and Religion gaan zestien wetenschappers op dit onderwerp in en worden deskundigheid, vertrouwen en betrokkenheid tegen het licht gehouden.

Coping With the Gods

Author:
Book Series: Religions in the Graeco-Roman World ISSN: 09277633 ISBN: 9789004204904 9789004210905 Year: Volume: 173 Pages: xiv, 594 pp. Language: English
Publisher: Brill Grant: The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
Subject: History --- Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Inspired by a critical reconsideration of current monolithic approaches to the study of Greek religion, this book argues that ancient Greeks displayed a disquieting capacity to validate two (or more) dissonant, if not contradictory, representations of the divine world in a complementary rather than mutually exclusive manner. From this perspective the six chapters explore problems inherent in: order vs. variety/chaos in polytheism, arbitrariness vs. justice in theodicy, the peaceful co-existence of mono- and polytheistic theologies, human traits in divine imagery, divine omnipotence vs. limitation of power, and ruler cult. Based on an intimate knowledge of ancient realia and literary testimonia the book stands out for its extensive application of relevant perceptions drawn from cultural anthropology, theology, cognitive science, psychology, and linguistics.

Keywords

Religion --- Cult --- Divine --- Omnipotence --- Polytheism --- Ruler --- Theodicy --- Religie --- Cultus --- Voorspellen --- Almacht --- Veelgoderij --- Leider --- Theodicee

The Practices of Happiness : Political Economy, Religion and Wellbeing

Authors: --- ---
Book Series: Routledge Frontiers of Political Economy ISBN: 9780415550970 Year: Pages: 304 Language: English
Publisher: Taylor & Francis Grant: OAPEN-UK
Subject: Religion --- Economics
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

There is growing evidence that rising levels of prosperity in Western economies since 1945 have not been matched by greater incidences of reported well-being and happiness. Indeed, material affluence is often accompanied instead by greater social and individual distress. A growing literature within the humanities and social sciences is increasingly concerned to chart not only the underlying trends in recorded levels of happiness, but to consider what factors, if any, contribute to positive and sustainable experiences of well-being and quality of life. Increasingly, such research is focusing on the importance of values and beliefs in human satisfaction or quality of life; but the specific contribution of religion to these trends is relatively under-examined. This unique collection of essays seeks to rectify that omission, by identifying the nature and role of the religious contribution to wellbeing. A unique collection of nineteen leading scholars from the field of economics, psychology, public theology and social policy have been brought together in this volume to explore the religious contribution to the debate about happiness and well-being. These essays explore the religious dimensions to a number of key features of well-being, including marriage, crime and rehabilitation, work, inequality, mental health, environment, participation, institutional theory, business and trade. They engage particularly closely with current trends in economics in identifying alternative models of economic growth which focus on its qualitative as well as quantitative dimensions. This distinctive volume brings to public notice the nature and role of religion’s contribution to wellbeing, including new ways of measurement and evaluation. As such, it represents a valuable and unprecedented resource for the development of a broad-based religious contribution to the field. It will be of particular relevance for those who are concerned about the continuing debate about personal and societal well-being, as well as those who are interested in the continuing significance of religion for the future of public policy.Introductory essay: developing an overview as context and future John Atherton Part 1: Political Economy 1. Economic theory and happiness Ian Steedman 2. Happiness, welfare and capabilities Carl-Henric Grenholm 3. Happiness through thrift: The contribution of business to human wellbeing Peter Heslam 4. Happiness, work and Christian theology Peter Sedgwick 5. Happiness isn't working, but it should be Malcolm Brown 6. Challenging inequality in a post-scarcity era: Christian contributions to egalitarian trends John Atherton 7. Fair trade and human wellbeing Michael Northcott Part 2: Contributions to Other Social Sciences 8. Religion and happiness: perspectives from the psychology of religion, positive psychology and empirical theology Leslie Francis 9. Ethnographic insights into happiness Jonathan Miles-Watson 10. Institutions, organisations and wellbeing Tony Berry 11. Religion, family form and the question of happiness Adrian Thatcher 12. Mental health, spirituality and religion Peter Gilbert 13. The ‘one in the morning’ knock: exploring the connections between faith, participation and wellbeing Christopher Baker 14. Crime, wellbeing and society: Reflections on social, 'anti-social' and 'restorative' capital Christopher Jones 15. Supporting offenders: A faith based initiative Charlotte Lorimer Part 3: Reflections on Foundations 16. Human happiness as a common good: clarifying the issues Patrick Riordan 17. Being well in creation John Rodwell 18.The ‘virtuous circle’: Religion and the practices of happiness Elaine Graham 19 Well being – or resilience? Blurred encounters between theory and practice John Reader

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search