Search results: Found 24

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by
Tussen hoop en vrees (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 16 Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Bij zekerheid wordt meestal gedacht aan gevaren die van buitenaf komen.Om zich tegen dergelijke risico’s te verdedigen ontwikkelt elke samenlevingbetrouwbare voorzieningen. Denk aan het vormen van een dijkenstelsel,een leger of een verzorgingsstaat. Maar hoe onszelf te beschermentegen gevaren die van binnen uit komen? Daarvoor heeft de mensheid inde loopt van haar geschiedenis uiteenlopende oplossingen bedacht. Omdatveel jagers en verzamelaars vormen van animisme omarmen, zoekenze bescherming in het ritueel. Omdat religie in boerensamenlevingendoorgaans belangrijk is, kan het geloof in God voor innerlijke zekerheidzorgen. Kenmerkend voor moderne burgers daarentegen is dat ze veelvertrouwen in zichzelf stellen en geloven dat de eerdere arrangementenniet meer nodig zijn. Dat komt op een gevaarlijke illusie neer, gegeven deinnerlijke onzekerheid waar we vandaag de dag mee worstelen.

Keywords

evolutie --- ritueel --- geloof --- identiteit --- cultuur

Ancrene Wisse : From Pastoral Literature to Vernacular Spirituality

Author:
Book Series: Religion and Culture in the Middle Ages ISBN: 9780708320341 Year: Pages: 208 Language: English
Publisher: University of Wales Press Grant: OAPEN-UK
Subject: Social Sciences --- Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Provides an introduction to "Ancrene Wisse", one of the most important works in English of the thirteenth century. This book offers a fresh contextualisation which engages with the history of lay piety and vernacular spirituality in the Middle Ages.This book is innovative in that it provides an introduction to "Ancrene Wisse", one of the most important works in English of the thirteenth century. It offers a new contextualisation which engages with the history of lay piety and vernacular spirituality in the Middle Ages, thus extending analysis of the book beyond its original purpose as a guide for anchoresses. The placing of "Ancrene Wisse" within this context also allows comparisons to be made with other literature for semi-regular women, such as sermons preached to beguines - semi-religious women who formed communities in the Low Countries and France in the High Middle Ages.

Keywords

Religion --- Culture --- Middle Ages --- Religie --- Cultuur --- Middeleeuwen

Ethnic Minorities and Regional Development in Asia : Reality and Challenges

Book Series: ICAS Publications Series ISBN: 9789089640918 Year: Pages: 240 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Sociology --- Economics --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The development experience in the world over the last century has shown that economic growth cannot be sustained without taking into consideration the social and political development of vulnerable populations, including greater recognition of minority rights. Within this context, the objective of this book is initially to support the interdisciplinary discussion that aims to join studies that surrounding the development of minorities in the Asia.

Azië is economisch gezien een van de snelst groeiende regio's in de wereld. Dit geldt vooral voor Oost- en Zuidoost- Aziatische landen als China en Vietnam. Toch zijn er tegelijkertijd grote regionale verschillen in welvaart. Huhua Cao stelt dat gelijkberechtiging van de etnische minderheden een voorwaarde is voor de verdere economische bloei van deze regio's. De emancipatie van die minderheden is een enorme uitdaging waar veel Aziatische samenlevingen op dit moment voor staan. Huhua Cao wil met zijn boek een interdisciplinaire discussie op gang brengen over die emancipatie. De gevarieerde hoofdstukken in deze bundel dragen daar het nodige aan bij.

From Early Tang Court Debates to China's Peaceful Rise

Book Series: ICAS Publications Series ISBN: 9789053567951 Year: Pages: 160 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History --- Political Science
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This volume presents new topics from Chinese history of the last 1400 years from a broad range of fields such as politics, religion, society, economy and culture. The refreshing eight articles give new insights on events as different as the inter-religious court debates of the Tang, the Jiaqing reform of the Qing, the China display on the Chicago World Fair in 1893, Christianity and state-building in Chaozhou, the Taiwan salt trade, Chinese indentured labour in World War I in France, China's rise and current internet regulation. This book highlights the complexity of multi-level interaction of different agents in the center and periphery of China, inside and outside China, contributing to intellectual debates, political and social dynamics, economy structure, modernization, identity building and interaction with the outside.

Dit boek biedt een verfrissende kijk op 1400 jaar Chinese geschiedenis. In acht artikelen worden politieke, religieuze, maatschappelijke economische en culturele geschiedenis tegen het licht gehouden. Uiteenlopende ontwikkelingen komen aan bod, van de interreligieuze rechtbankdebatten van de Tang-dynastie, de Jiaging reformatie van de Qing-dynastie tot China's opkomst en de huidige internetgeneratie.

The Emotional Life of Contemporary Public Memorials : Towards a Theory of Temporary Memorials

Author:
Book Series: Meertens Ethnology Cahiers ISBN: 9789089640185 Year: Pages: 52 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Sociology --- Social Sciences --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

From the commemoration of September 11 to the Holocaust memorial in Berlin, recent decades have witnessed a substantial increase in the number of new public memorials built in both Europe and the United States. This volume considers the contemporary explosion of public commemoration in terms of changed cultural and social practices of mourning, memory, and public feeling. Positing memorials as the physical and visual embodiment of our affective responses to loss, Erika Doss focuses especially on the memorial ephemera of flowers, candles, balloons, and cards placed at sites of tragic death in order to better comprehend how grief is mediated in contemporary commemorative cultures.

De laatste jaren neemt het aantal publieke gedenkplaatsen in Europa en de VS enorm toe. Met bloemen, kaarsen, ballonnen, handgeschreven berichten en pluche beesten, creeëren we tijdelijke gedenkplaatsen om zo een tragische of traumatische dood te verwerken. In The Emotional Life of Contemporary Public Memorials gaat Erika Doss in op deze explosie van publieke gedenkingen. Ze neemt daarbij nieuwe rituelen van rouw, herinnering en publieke gevoelens in beschouwing. Gedenkplaatsen, zo stelt zij, zijn een visuele uiting van publieke affectie. Hun betekenis vraagt om een kennistheorie gebaseerd op historische context, sociale betekenis en emotionele omstandigheden.

Ethnic Constructs in Antiquity : The Role of Power and Tradition

Book Series: Amsterdam Archaeological Studies ISBN: 9789089640789 Year: Pages: 368 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History --- Sociology --- Archaeology
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This volume explores the theme of ethnicity and ethnogenesis in societies of the ancient world. Its starting point is the current view in the social and historical sciences of ethnicity as a subjective construct that is shaped through interaction with an ethnic 'other'. The 13 essays collected in this volume are based on the analysis of historical, epigraphic and archaeological source material and thematically range from Archaic Greece to Early Mediaeval Western Europe. Despite frequent claims by ethnic groups to the contrary, all ethnic formations are intrinsically unstable and dynamic over time. Much of this dynamism is to be understood in close association with conflict, violence and changing constellations of power. The explicit theoretical framework, together with the wide range of case-studies makes this volume indispensable for historians, archaeologists and social scientists with an interest in the ancient world.

Uit dertien casestudies - van gebieden uiteenlopend van het Archaïsch Griekenland tot het vroegmiddeleeuws West-Europa - blijkt dat etnische identiteiten verbonden zijn met een traditiedragende kern in de samenleving, maar tegelijk onderhevig zijn aan een dynamiek die vaak bepaald wordt door veranderende machtsconfiguraties. Eerder verschenen titels in de Amsterdam Archaeological Studies en meer informatie over de serie kunt u "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_booklist&b=series&series=1">hier vinden.

De fiere nachtegaal : Het Nederlandse lied in de middeleeuwen

ISBN: 9789089640215 Year: Pages: 376 Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Music --- History --- Languages and Literatures
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The Proud Nightingale covers the many facets of medieval music in the Netherlands until the year 1600. Eighteen authors discuss songs ranging from of courtly songs, including minstrels, mystics and Modern Devots, on the performance and the oral tradition of ancient songs, and on intertextuality. What is new is the use of ethnological perspective by a number of the authors. This book is a collection of songs: messages from loved ones to joyous songs sung by groups at home and in the pub, or by farmers and servants whilst weeding, mowing and harvesting. At the same time religious melodies convey their desire for God or their distaste of the world.

De fiere nachtegaal brengt boodschappen van geliefden over in liederen gezongen door vrolijke gezelschappen thuis en in de kroeg, of door boeren en knechten onder het wieden, maaien en binnenhalen van de oogst. Op dezelfde melodieën bezingen religieuzen hun verlangen naar God of hun afkeer van de wereld. De fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten, over de performance en de mondelinge overlevering van oude liederen, over intertekstualiteit en contrafactuur. Nieuw is het etnologisch perspectief dat een aantal auteurs hanteert.

Shrines and Pilgrimage in the Modern World : New Itineraries into the Sacred

ISBN: 9789089640116 Year: Pages: 364 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History --- Sociology --- Religion
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The modern pilgrimage - to sites ranging from Elvis's Graceland to the Vietnam veterans' annual Ride to the Wall to Jim Morrison's Paris grave - is intertwined with our existential uncertainties in the face of a rapidly changing world. In a climate that reproduces the religious quest in seemingly secular places, it is no longer clear exactly what the term pilgrimage infers - and this unique glimpse at the modern spiritual journeys critiques our notions of the secular and the sacred, while commenting on the media's multiplication of images that renders the modern pilgrimage a quest without an object. Using new ethnographical and theoretical approaches, this vivid collection offers a surprising new vision on the nonsecularity of the "secular" pilgrimage.

Vanuit een antropologisch perspectief wordt in dit boek bevestigd dat de mens een voortdurende behoefte aan bedevaart heeft, zelfs in onze moderne wereld. Het boek analyseert op welke wijze de moderne bedevaart verstrengeld is geraakt met menselijke existentiële problemen en onzekerheden, maar ook op welke wijze moderne media beelden scheppen die in staat zijn de behoefte van bedevaarders aan tastbare overblijfselen van het cultobject uit weten te sluiten en daarmee nieuwe vormen van bedevaart kan creëren. Het vervagen van het bestaande opbiechtende paradigma maakt ruimte voor een nieuwe route op weg naar het heilige. Zodoende hebben de tien schrijvers van deze bundel diverse en fascinerende etnografische veldonderzoeken gedaan - variërend van onderzoek naar Soekarno en 'cancer' bossen tot onderzoek naar Jim Morrison en Tito - met de bedoeling om de religieuze factor aanwezig bij deze, op het eerste oog, seculaire plaatsen te vangen en te bevestigen, om zo uiteindelijk het fenomeen van de bedevaart te kunnen beoordelen. Deze bundel distantieert zich van de 'traditionele' bedevaart en op basis van de gewonnen data en de evaluatie van de hoofdtheoretische benaderingen, geeft dit boek een nieuwe visie op moderne vormen van bedevaart en sluit het het concept van 'seculaire bedevaart' uit.

Strategic Affection? : Gift Exchange in Seventeenth-Century Holland

Author:
Book Series: Solidarity and Identity ISBN: 9789053568118 Year: Pages: 288 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Sociology --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Gifts, from objects to hospitality and from poems to support, are a means of establishing and maintaining social ties. This study focuses on the nature of seventeenth- century Dutch social relations through the exchange of gifts by a wide range of individuals, from schoolmaster and artisan to poet and regent. Their gift-exchange behaviour is compared to contemporary gift exchange to show that both strategy and affection are necessary elements of social relations at any given time, and that what changes most is not the system but the discourse of exchange.

Geschenken, in de breedste zin van het woord van objecten tot gastvrijheid en van gedichten tot steun, zijn een middel om sociale relaties tot stand te brengen en te onderhouden. In dit boek wordt de aard van zeventiende-eeuwse sociale relaties onderzocht aan de hand van het geschenkgedrag van een aantal individuen, zoals schoolmeester Beck, ambachtsman Verbeeck, dichter Hooft en stadhouder Willem Frederik. Een vergelijking met twintigste-eeuws geschenkgedrag toont aan dat niet de praktijk van geschenkrelaties is veranderd, maar de manier waarop men erover hoort te praten. Dit verklaart het veelal strategische beeld dat men nu over zeventiende-eeuwse relaties heeft.

Erfgoed : De geschiedenis van een begrip

Author:
Book Series: Nederlandse begripsgeschiedenis ISBN: 9789053569122 Year: Pages: 336 Language: Dutch
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

History, geography, and auxiliary disciplines; Culture and history

Het woord 'erfgoed' wordt tegenwoordig vooral toegepast in het begrippenpaar 'cultureel erfgoed'. Een ander gebruik van het woord 'erfgoed' richt zich juist op de immateriële betekenis van het woord. Dan gaat het onder meer om de geestelijke erfenis van een denker of kunstenaar. In die laatste betekenis heeft het begrip 'erfgoed' een langere geschiedenis dan in de eerste. In Erfgoed. De geschiedenis van een begrip worden de verschillende geschiedenissen van het begrip gereconstrueerd en geanalyseerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de juridische herkomst en ontwikkeling van het woord 'erfgoed'. Willem Frijhoff belicht de religieuze dimensie ervan. Andere auteurs richten zich op verwante begrippen, zoals 'monument' of 'oudheden'. Eco Haitsma Mulier besteedt aandacht aan het begrip 'erflaters', bekend geworden door de beroemde publicatie Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie Romein (1938). Eric Ketelaar, Gerard Rooijakkers en anderen bespreken elk een bepaald werkingsveld binnen het cultureel erfgoed: archieven, literatuur, archeologie, volkskunde. De bundel wordt afgesloten met een beschouwing van Wessel Krul over de behoefte van sommigen zich af te zetten tegen de erfgoedgedachte of zelfs de drang om erfgoed te vernietigen.

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search