Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
UtVite-modellen

Authors: --- ---
ISBN: 9788215031088 9788215031095 Year: Pages: 92 DOI: 10.18261/9788215031088-2017
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Multidisciplinary
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:32:15
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Publikummet til dagens vitensentre ønsker å bli intellektuelt stimulert, snakke med hverandre og reflektere sammen over naturvitenskapelige fenomener og samfunnsaktuelle utfordringer. Å bevare kvalitet i vitensenterutstillinger handler i dag om at man kontinuerlig er opptatt av forbedring og kvalitetsutvikling. Slike prosesser er krevende. Å kunne ta i bruk profesjonelle og forskningsbaserte verktøy gjør det mulig å skape høy kvalitet etter dagens krav og forventninger samtidig som prosessen kan oppleves som tryggere, mer strukturert og oversiktlig for deltakerne. I denne håndboken presenteres UtVite-modellen – en forskningsbasert modell som er utviklet for og med vitensentrene. Håndboken presenterer teori og forskning, deler praktiske eksempler med bruken av UtVite-modellen ved norske vitensentre og konkretiserer hvordan man kan komme i gang med de fire ulike fasene i modellen.

3D Printing of Metals

Author:
ISBN: 9783039213412 / 9783039213429 Year: Pages: 138 DOI: 10.3390/books978-3-03921-342-9 Language: eng
Publisher: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Subject: Technology (General) --- General and Civil Engineering
Added to DOAB on : 2019-12-09 11:49:15
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

3D printing is rapidly emerging as a key manufacturing technique that is capable of serving a wide spectrum of applications, ranging from engineering to biomedical sectors. Its ability to form both simple and intricate shapes through computer-controlled graphics enables it to create a niche in the manufacturing sector. Key challenges remain, and a great deal of research is required to develop 3D printing technology for all classes of materials including polymers, metals, ceramics, and composites. In view of the growing importance of 3D manufacturing worldwide, this Special Issue aims to seek original articles to further assist in the development of this promising technology from both scientific and technological perspectives. Targeted reviews, including mini-reviews, are also welcome, as they play a crucial role in educating students and young researchers.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by