Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Stø kurs

Authors: ---
ISBN: 9788215027463 9788215027470 Year: Pages: 228 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:53:19
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanser i noen sentrale fagområder – lesing, matematikk og naturfag. Naturfag er hovedområde i PISA 2015. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. I PISA 2015 er hele undersøkelsen for første gang gjennomført digitalt. Det har blant annet gitt mulighet for å ha med nye typer oppgaver, for eksempel interaktive simuleringsoppgaver i naturfag.Denne rapporten presenterer resultater fra den sjette gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen sentrale spørsmål som blir undersøkt, er:Hvordan har norske elevers kompetanser i lesing, matematikk og naturfag endret seg over tid?I hvilken grad er norske elever i stand til å bruke kunnskap i ulike kontekster?Hvordan er norske resultater sammenliknet med resultater i de andre nordiske landeneHvilke holdninger har norske elever til naturfag, og hvordan oppfatter de undervisningen i naturfag?Hvordan opplever norske elever læringsmiljøet i skolen?Marit Kjærnsli og Fredrik Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er redaktører for boka. Øvrige bidragsytere er Tove S. Frønes, Ove Edvard Hatlevik, Guri A. Nortvedt, Andreas Pettersen og Anubha Rohatgi, alle ved ILS.

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)


License

CC by (1)


Language

norwegian (1)


Year
From To Submit

2016 (1)