Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter

Author:
ISBN: 9788215027326 9788215027319 Year: Pages: 468 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Law
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:16:09
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

To kommersielle parter inngår en internasjonal kontrakt. Kontrakten er meget detaljert. Den velger en rett som gir partene mulighet til å regulere de involverte interesser fritt. Videre forplikter den partene til å anlegge eventuelle søksmål ved et utenlandsk verneting, eller den velger voldgift. Alt dette kan gi partene illusjoner om at de eneste kilder som er relevante, er kontrakten selv og den valgte retten. Langt på vei er dette riktig, for partenes vilje står sentralt – spesielt i internasjonal voldgift. Men det finnes begrensninger. Én av disse begrensinger er den såkalte ordre public-innsigelse. Innsigelsen begrenser norske domstolers rett og plikt til å anvende utenlandsk rett samt til å anerkjenne og tvangsfullbyrde utenlandske dommer og voldgiftsavgjørelser. Formålet med denne boken er å konkretisere innholdet i ordre public på det forretningsjuridiske område etter norsk rett. Boken redegjør for de internasjonale og interne rammer og vilkår for å påberope seg ordre public. Deretter drøfter boken innsigelsen med utgangspunkt i ulike rettsområder som er relevante for kommersielle kontrakter: konkurranserett, selskapsrett, kreditorvern, kontraktsvilkår om ansvarsfraskrivelse, arbeidsrett og voldgiftsavtaler ved direkte krav.

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)


License

CC by-nc (1)


Language

norwegian (1)


Year
From To Submit

2018 (1)