Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Innovasjon og entreprenørskap

Authors: --- ---
ISBN: 9788215027623 9788215027685 Year: Pages: 286 DOI: 10.18261/9788215027623-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:12:48
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Innovasjon og entreprenørskap er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Kapitlene i denne boken har et regionalt perspektiv, men også nasjonal og internasjonal relevans. Første del består av seks kapitler om innovasjon i næringslivet. Ett av kapitlene benytter teoretiske modeller for å evaluere FoUs effekt på samfunnet. Et annet ser på samspillet mellom industri, styresmakter og akademia (Trippel heliks-metaforen) og veien fra metafor til matematisk modell. To kapitler tar for seg entreprenørskap i rurale områder. Det ene ser på betydningen av distriktsbutikken som nærings- og utviklingsaktør i små lokalsamfunn. I det andre sammenlignes entreprenørskapslysten til avgangselever i videregående skoler i 2001 og 2011/13 i to kommuner på Sunnmøre og i Sogn. Det påfølgende kapitlet handler om produktinnovasjoner, læringsprosesser og hurtige innovasjoner. Bokens siste kapittel handler om adopsjons- og diffusjonsprosesser og hvordan «Balanced Scorecard» har spredd seg. Andre del består også av seks kapitler og tilfører ny kunnskap om innovasjon i helsetjenester i tilknytning til samhandlingsreformen. Kompetanse, samhandling om øyeblikkelig hjelp, palliative pasientforløp, helsefremmende perspektiv i helsesøsterarbeid, kafetilbud til eldre og kvalitetsarbeid er tema. Flere studier viser at kommuner har møtt samhandlingsreformen på en innovativ måte, men studiene avdekker også hindringer for positiv utvikling. Antologien er et resultat av Fjordkonferansen 2015 med 92 deltakere, de fleste fra akademiske miljø i «Fjordregionen».

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)


License

CC by (1)


Language

norwegian (1)


Year
From To Submit

2016 (1)