Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning

Author:
ISBN: 9788215029450 9788215029467 Year: Pages: 192 DOI: 10.18261/97882150294502018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Computer Science --- Education
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:01:44
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Kan vi arbeide med metodar i skulen utan å trekkje inn innhald og mål? Kva kan digital teknologi gje av pedagogisk meirverdi? Kan tysk danningsteori framleis vere til hjelp til å forstå undervisning og læring?Denne boka handlar om det som skjer når danningsteori møter utfordringane med digital teknologi i skulen og særleg med bruken av mobile einingar (m-læring) i lærarutdanninga. Undervisningstema som er drøfta, er filosofi og etikk, engelsk litteratur og kunst og handverk. Sentrale perspektiv er henta frå den tyske teoretikaren Wolfgang Klafki (1927–2016). Klafkis kategoriale danningsteori blir kritisk drøfta i lys av dagens digitale utfordringar, og mottakinga av teorien hans i norsk pedagogikk og didaktikk blir òg vurdert. Forfattarane argumenterer for at Klafki framleis er aktuell. Eit sentralt poeng for Klafki var at danning er tosidig; ho har alltid både ei formal og ei materiell side. Vi kan ikkje «lære å lære» utan å lære noko. Han peika også på at det konkrete emnet har ei generell side, ein kategori, av større eller mindre danningsverdi. For å kunne velje læringsstoff og metode, må læraren og læreplanmakaren må ha ein fagleg idé om kva dette kan vere.

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)


License

CC by (1)


Language

norwegian (1)


Year
From To Submit

2018 (1)