Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Etisk skjønn i forskning

Authors: ---
ISBN: 9788215025162 9788215026558 Year: Pages: 126 DOI: 10.18261/9788215025162-2015 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Philosophy --- Science (General)
Added to DOAB on : 2018-04-11 15:47:14
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Forskningsetisk skjønn angår alle forskere. Denne boka diskuterer en rekke viktige problemstillinger om hvordan skjønn bør utøves.Forskningsetisk skjønn angår alle forskere og mange som på andre måter er involvert i forskning. Forskeren bruker skjønn i valg av forskningsspørsmål, metode, fremferd overfor dem det forskes på, sikring av informasjon og formidling av forskningsresultater. Forskningsetiske komiteer og forskningsforvaltning har et spesielt ansvar for både selv å utøve og å tilrettelegge for utøvelse av godt forskningsetisk skjønn.Bidragene i denne boka tematiserer ulike etiske problemstillinger som oppstår i forskning og i forholdet mellom forskning, forskningsvurdering og samfunn. Hva kan og bør tillegges skjønn? Hva kreves av godt skjønn? Og hvordan kan man unngå vilkårlighet i skjønnsutøvelsen? God forskningsetisk skjønnsutøvelse støttes av refleksjon rundt hva skjønnsutøvelsen består i, og hva som skal til for å hjelpe den frem. Boka har som ambisjon å bidra til slik refleksjon.Bidragsytere er Anette Brunovskis, Kristine Bærøe, Jakob Elster, Kjersti Fjørtoft, Hallvard J. Fossheim, Helene Ingierd, Deborah H. Oughton, Knut W. Ruyter og Torkild Vinther.

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)


License

CC by (1)


Language

norwegian (1)


Year
From To Submit

2015 (1)