Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Collaborating Against Child Abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model

Authors: --- --- ---
ISBN: 9783319583877 9783319583884 Year: Pages: 384 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-58388-4 Language: English
Publisher: Palgrave Macmillan
Subject: Sociology
Added to DOAB on : 2017-11-23 17:40:40
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This edited collection explores the background and implementation of the Nordic Barnahus (or 'Children's House') model – recognised as one of the most important reforms related to children who are the victims of crime in the Nordic region. This book discusses both its potential to affect change and the challenges facing it. The model was introduced as a response to a growing recognition of the need for more integrated and child-centred services for children exposed to violence and sexual abuse. In the Barnahus structure, different professions work together to ensure that victimized children receive help and treatment and that their legal rights are met. This original study is organised into four broad themes: child-friendliness, support and treatment; the forensic child investigative interview; children’s rights perspectives; and interagency collaboration and professional autonomy. Each themed section includes in-depth chapters from different Nordic countries, outlining and analysing the practice and outcomes of the collaborative work engaged in by Barnahus from different perspectives. The introductory and concluding chapters offer a comparative lens useful for policy and practice implementation within the Nordic welfare state context and beyond, ensuring this book has global academic and practical appeal.

Vold i nære relasjoner

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788215032337 9788215032320 Year: Volume: 1 Pages: 291 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Social and Public Welfare --- Gender Studies
Added to DOAB on : 2019-08-12 11:47:23
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Vold i nære relasjoner er i dag anerkjent som et alvorlig samfunnsproblem, 40 år etter at kvinnemishandling ble satt på dagsordenen. I årene som har gått, har det skjedd mye, både når det gjelder hvordan vi forstår volden, og når det gjelder hvordan vi forstår samfunnets håndtering av volden. Derfor er bokens røde tråd at vold i nære relasjoner må ses som et felt i bevegelse: Nye former for overgrep i familien er avdekket, nye perspektiver er kommet til, og man har tatt i bruk flere begreper for å betegne volden. I kjølvannet av et mer pluralistisk voldsbilde er mange nye tiltak satt i verk. Ulike internasjonale konvensjoner forplikter også Norge til å iverksette tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.Denne boken presenterer ny, forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner og belyser spørsmål som:– Er vold i nære relasjoner fortsatt et likestillingsproblem?– Hva er seksuell vold i parforhold?– Hvilke særlige utfordringer har eldre voldsutsatte?– Hva hindrer voldsutsatte med funksjonsnedsettelse i å søke hjelp?– Har holdningskampanjer mot vold i nære relasjoner noe for seg?– Er frivillige organisasjoner fortsatt vaktbikkjer i bekjempelsen avvold i nære relasjoner?– Hvordan kan man beskytte barn mot vold i foreldretvister?– Fungerer besøksforbud for voldsutøvere etter sin hensikt?– Ønsker voldsutsatte at overgriperen blir straffet?– Hvordan påvirker migrasjon forståelser av kjønnslemlestelse?Bidragsyterne er forskere tilknyttet voldsprogrammet ved NOVA/OsloMet og NKVTS. Redaktørene er Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige.

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search