Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid

Author:
ISBN: 9788215028095 9788215027753 Year: Pages: 256 DOI: 10.18261/9788215028095-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:29:16
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Skandinaver er stort sett privilegerte. Gang på gang kåres vi som verdens rikeste, lykkeligste og mest egalitære land. Samtidig fører globaliseringen de ikke-privilegerte Andre rett inn i våre liv. Gjennom media og innvandring konfronteres vi daglig med bevisstheten om Andres lidelse, ikke minst flyktningenes. Et vell av samtidsfortellinger indikerer at den globale ulikheten ikke bare fører til at skandinaver priser seg lykkelige for egne privilegier, men også føler et ubehag og det vi kaller «skandinaviske skyldfølelser». I elleve artikler utforsker forfatterne av denne boken disse fortellingene om skyldfølelser (eller en tilsynelatende mangel på dem) i film, litteratur, politiske taler, tv-serier og undervisningsmateriell, fra «Hjernevask» til «Operasjon Dagsverk». Elisabeth Oxfeldt er bokens redaktør. Øvrige bidragsytere er Per Thomas Andersen, Adriana Margareta Dancus, Ylva Frøjd, Frode Helland, Kristina Leganger Iversen, Ellen Rees, Kristian Lødemel Sandberg, Ove Solum, Trygve Wyller og Julianne Q. M. Yang.

Keywords

Åpne dører mot verden

Authors: ---
ISBN: 9788215030227 9788215030234 Year: Pages: 234 DOI: 10.18261/9788215030227-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:29:46
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Norsk ungdom vokser opp i et av verdens rikeste, lykkeligste og mest egalitære land. Samtidig vet de at mange i verden lider. Hvordan skal de føle, tenke og handle i møte med verdens urettferdige fordeling av goder?I denne boken analyseres fortellinger om privilegier og skyld som unge mennesker møter i skolen og på fritiden. Forfatterne går også inn i klasserommene og undersøker hvordan elevene forstår og diskuterer skyldfortellinger og spørsmål om sitt eget ansvar i en global sammenheng.Fortellingene er hentet fra mange forskjellige medier og sjangere: en av kongens taler, undervisningsmateriell (norsklærebøker og Operasjon Dagsverks kampanjemateriell), ungdomsromaner (av Simon Stranger og Kristín A. Sandberg), tv-serier (Skam), dikt (av Øyvind Rimbereid og Cathrine Grøndahl), film (av Margreth Olin), krim (av Jo Nesbø), noveller (av Laila Stien) og romaner (av Gert Nygårdshaug). To artikler analyserer klasseromspraksiser (helklassesamtaler og prosjektarbeid).Samlet sett gir denne boken et første forskningsgrunnlag for en didaktikk om skyldfortellinger i norsk skole. Den begrunner hvorfor man bør ha en slik undervisning, peker på hva den kan inneholde, og hvordan den kan drives.Bokens redaktører er Jonas Bakken, førsteamanuensis i norskdidaktikk, og Elisabeth Oxfeldt, professor i nordisk litteratur, begge ved Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Per Thomas Andersen, Emilia Andersson-Bakken, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Ylva Frøjd, Sissel Furuseth, Marianne Mosvold Leemhuis, Silje Hernæs Linhart, Marie Lund, Ellen Rees, Elin Sæther og Johan Tønnesson.

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (2)


License

CC by-nd (2)


Language

norwegian (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (1)