Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Immateriell kapital

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788215028163 9788215028156 Year: Pages: 422 DOI: 10.18261/9788215028163-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management --- Economics
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:08:17
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Temaet for denne boka er immateriell kapital, dvs. kapital som ein ikkje kan ta og kjenna på. Humankapital, sosial og kulturell kapital er alle døme på immateriell kapital, fordi dei representerer varige, ikkje-fysiske storleikar som kan ha ulik nytteverdi. Denne nytten, eller avkastninga, kan både vera av materiell og immateriell karakter. Boka tek for seg immateriell kapital på tre forskjellige område:Del I handlar om tema knytt til migrasjon, der mellom anna utfordringar i samband med arbeidsinnvandring og møte med menneske på flukt frå krig og naud vert løfta fram.Del II handlar om språk og læring, der ulike sider ved språkkultur, læringskultur og idrettskultur vert drøfta.Del III tek for seg ulike typar immateriell kapital knytt til næringsliv og samfunn.Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen i 2016.

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)


License

CC by (1)


Language

norwegian (1)


Year
From To Submit

2017 (1)