Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Arts i naturalesa: biologia i simbolisme a la Barcelona del 1900

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447541324 Year: Pages: 225 Language: Catalan
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 14:04:39
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

A l’època del modernisme la natura es va refermar com a font inexhaurible d’inspiració artística. Influïts pel culte a la natura, els creadors van configurar un imaginari poètic, simbòlic i oníric, mentre els científics, que vivien la repercussió del darwinisme, encetaven el debat entre creacionistes i evolucionistes. D’altra banda, els plantejaments antimaterialistes i idealistes, que, en alguns casos, havien coincidit amb els postulats de les teories de l’evolució, van conformar el marc de sensibilitats del moviment simbolista, en què els paisatges de l’ànima s’estenien des de l’aproximació a l’inconscient fins al viatge a illes inexplorades. Aquesta obra, que aprofundeix en la interrelació entre les arts i la naturalesa, integra tots aquests fenòmens des d’una òptica plural i orgànica.

The Arts and nature : biology and symbolism in Barcelona circa 1900

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447536979 Year: Pages: 224 Language: English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 16:54:20
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In the period of Modernisme nature came to the fore as a boundless source of artistic inspiration. Influenced by the cult of nature, creators produced a poetic, symbolic, dreamlike set of images and ideas; at the same time, scientists, experiencing the reper­cussions of Darwinism, were initiating the debate between creationists and evolutionists. Anti-mate­rialistic and idealistic thinking, which in some cases had coincided with the postulates of the theories of evolution, shaped the framework of sensibilities of the Symbolist movement, in which the landscapes of the soul ranged from approaching the unconscious to voyaging to unexplored islands. This book, an in-depth study of the interrelationship between the arts and nature, embraces all of these phenomena from a plural, organic point of view.

Diàlegs amb l'antiguitat: el clàssic com a referent en l'art i la cultura contemporànies

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447536498 Year: Pages: 136 Language: Catalan
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 13:52:49
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Què és el que converteix l’art clàssic en un llenguatge que transcendeix fronteres? Com ha aconseguit mantenir la seva legitimitat al llarg de la història? Quin ha estat el seu poder de seducció? Per què ha arribat a ser una constant en la nostra societat? En quina mesura les arts plàstiques hi han dialogat històricament? Des de l’Antiguitat, el clàssic ha estat un referent en els diversos àmbits de la cultura, sovint debatut, a vegades contestat. Tanmateix, mai no ha desaparegut i ha arribat fins a l’actualitat mantenint tota la seva força. Aquest llibre ofereix una lectura del clàssic en clau contemporània, bo i explicant el perquè de la seva vigència en el camp de la cultura i les arts plàstiques del Modernisme ençà.

L'escultura a estudi: iniciatives i projectes

Authors: --- ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447539895 Year: Pages: 133 Language: Catalan
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general
Added to DOAB on : 2019-02-19 17:27:46
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

L’escultura ha estat, potser, la més desconeguda de les disciplines artístiques al llarg de la història. Tanmateix, en els darrers anys s’han endegat una sèrie d’iniciatives que palesen un reviscolament de l’interès per l’escultura moderna i contemporània,un moviment de recuperació en el qual la universitat ha pres part. Aquest llibre aplega estudis sobre aquesta matèria realitzats per diversos especialistes amb la voluntat de descobrir l’escultura i el seu univers creatiu, sovint desconegut però sempre sorprenent.

Catalunya-Amèrica. L’art entre el viatge i l’exili

Authors: --- ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788491680918 Year: Pages: 354 Language: Catalan, Spanish
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 12:30:16
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[cat] Durant la segona meitat del segle XIX i les dues primeres dècades del XX, molts artistes catalans van treballar al continent americà, fenomen que es repetí amb l’exili, després de la Guerra Civil. Els creadors catalans endegaren projectes arreu de l’Amèrica Llatina, i també deixaren la seva empremta als Estats Units. Així mateix, fou un període en què es palesà a Catalunya l’influx d’autors de l’altra banda de l’Atlàntic. Aquest llibre obre una finestra a un univers singular de trajectòries artístiques, i explora la transmissió i la recepció d’influències i patrons des de Catalunya a Amèrica, i viceversa, en àmbits tan diversos com l’arquitectura, l’urbanisme, l’escultura, la pintura i la fotografia.[spa] Durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, muchos artistas catalanes trabajaron en el continente americano, fenómeno que se repitió con el exilio, tras la Guerra Civil. Los creadores catalanes desarrollaron proyectos en muchas partes de América Latina, y también dejaron su huella en Estados Unidos. Asimismo, fue un periodo en el que se hizo patente en Cataluña el influjo de autores del otro lado del Atlántico. Este libro abre una ventana a un universo singular de trayectorias artísticas, y explora la transmisión y la recepción de influencias y patrones desde Cataluña hacia América, y viceversa, en ámbitos tan diversos como la arquitectura, el urbanismo, la escultura, la pintura y la fotografía.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Publisher

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (5)


License

CC by-nc-nd (5)


Language

catalan (4)

english (1)

spanish (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2016 (1)

2015 (2)

2013 (1)