Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Kampen om vitenskapeligheten

Author:
ISBN: 9788215030036 9788215030029 Year: Pages: 154 DOI: 10.18261/9788215030036-2018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Sociology --- History --- Migration
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:17:57
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Boken analyserer migrasjons- og integrasjonsforskeres erfaringer med forskningskommunikasjon. Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne å formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes?Boken består av åtte kapitler og tar for seg temaer som ulike tolkninger av begreper og metoder, vitenskapelig troverdighet, offentlig intellektuelle, debattdeltakelse, kommunikasjonsidealer, politisering og identitetsarbeid.Andersson konkluderer med at politisk betente forskningsfelt kan sammenlignes med magnetiske felt; forskere og forskningsresultater blir trukket mot eller assosiert med ytterpolene og politisert i tråd med den allmenne samfunnsdebatten på feltet. Grensene mellom politikk, media og vitenskap blir utydelige, med det resultat at flere forskere ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten.Mette Andersson er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)


License

CC by (1)


Language

norwegian (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

-->