Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

http://https://www.universitetsforlaget.no/; https://www.idunn.no/

About

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) is one of the leading open access publishers in the Nordic countries. We publish both scholarly monographs and anthologies and a sizeable number of scholarly journals with gold open access. In addition, all journal articles we publish are green open access.
We publish open access books from all academic disciplines, in both English and Scandinavian languages.
All our open access titles, both books and journals, are available on our digital publishing platform, Idunn. We also offer Print on Demand for all our open access books.

Peer review info

Submitted manuscripts are first reviewed by the relevant editorial team at the publisher. Manuscripts that are deemed to be relevant and of sufficient quality are then sent to one or two external and independent peer-reviewers.
Peer review is anonymous. The publisher will make a decision as to whether review should be single blind or double blind in consultation with the author(s).
The publisher makes the final decision as to whether to publish on the basis of the peer-reviewers' recommendations. The publisher is responsible for communicating these recommendations to the author(s).
Peer review is conducted in accordance with the criteria developed by the Norwegian National Board of Scholarly Publishing.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access

License info

All scholarly monographs and anthologies published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) are published under a Creative Commons (CC) licence.
We do not mandate the use of a specific CC licence, but collaborate with authors and editors to find the right licence for the publication in question, taking the needs of authors, funders and other stakeholders into account.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access


Browse results: Found 40

Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>
At the Forefront, Looking Ahead

Authors:
ISBN: 9788215031583 9788215031408 Year: Pages: 280 DOI: 10.18261/9788215031583-2018 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:26:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book presents research-based answers to some of the uncertainties that managers, investors, employees and policymakers face. On its 75th anniversary, BI Norwegian Business School is undoubtedly a researchbased school at the forefront of global research. Its research groups contribute excellent, original research that is at the international forefront appearing in top international journals, while its graduates, more than those of any other school, populate CEO positions. Being at the forefront requires that we look ahead, not merely celebrate past successes. This book does exactly that. It covers three themes: 1. The digital organization, including algorithm-based decision making and management, digital labour, business models, corporate reputation and branding 2. The governance of corporations, with specific reference to state-owned and family-owned firms and their auditing 3. Decision-making, incentives and innovation, covering issues such as employee motivation and creativity, environmental R&D, political decision-making and customer experience

Keywords

UtVite-modellen

Authors: --- ---
ISBN: 9788215031088 9788215031095 Year: Pages: 92 DOI: 10.18261/9788215031088-2017
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Multidisciplinary
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:32:15
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Publikummet til dagens vitensentre ønsker å bli intellektuelt stimulert, snakke med hverandre og reflektere sammen over naturvitenskapelige fenomener og samfunnsaktuelle utfordringer. Å bevare kvalitet i vitensenterutstillinger handler i dag om at man kontinuerlig er opptatt av forbedring og kvalitetsutvikling. Slike prosesser er krevende. Å kunne ta i bruk profesjonelle og forskningsbaserte verktøy gjør det mulig å skape høy kvalitet etter dagens krav og forventninger samtidig som prosessen kan oppleves som tryggere, mer strukturert og oversiktlig for deltakerne. I denne håndboken presenteres UtVite-modellen – en forskningsbasert modell som er utviklet for og med vitensentrene. Håndboken presenterer teori og forskning, deler praktiske eksempler med bruken av UtVite-modellen ved norske vitensentre og konkretiserer hvordan man kan komme i gang med de fire ulike fasene i modellen.

Åpne dører mot verden

Authors: ---
ISBN: 9788215030227 9788215030234 Year: Pages: 234 DOI: 10.18261/9788215030227-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:29:46
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Norsk ungdom vokser opp i et av verdens rikeste, lykkeligste og mest egalitære land. Samtidig vet de at mange i verden lider. Hvordan skal de føle, tenke og handle i møte med verdens urettferdige fordeling av goder? I denne boken analyseres fortellinger om privilegier og skyld som unge mennesker møter i skolen og på fritiden. Forfatterne går også inn i klasserommene og undersøker hvordan elevene forstår og diskuterer skyldfortellinger og spørsmål om sitt eget ansvar i en global sammenheng. Fortellingene er hentet fra mange forskjellige medier og sjangere: en av kongens taler, undervisningsmateriell (norsklærebøker og Operasjon Dagsverks kampanjemateriell), ungdomsromaner (av Simon Stranger og Kristín A. Sandberg), tv-serier (Skam), dikt (av Øyvind Rimbereid og Cathrine Grøndahl), film (av Margreth Olin), krim (av Jo Nesbø), noveller (av Laila Stien) og romaner (av Gert Nygårdshaug). To artikler analyserer klasseromspraksiser (helklassesamtaler og prosjektarbeid). Samlet sett gir denne boken et første forskningsgrunnlag for en didaktikk om skyldfortellinger i norsk skole. Den begrunner hvorfor man bør ha en slik undervisning, peker på hva den kan inneholde, og hvordan den kan drives. Bokens redaktører er Jonas Bakken, førsteamanuensis i norskdidaktikk, og Elisabeth Oxfeldt, professor i nordisk litteratur, begge ved Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Per Thomas Andersen, Emilia Andersson-Bakken, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Ylva Frøjd, Sissel Furuseth, Marianne Mosvold Leemhuis, Silje Hernæs Linhart, Marie Lund, Ellen Rees, Elin Sæther og Johan Tønnesson.

Keywords

Children’s Rights in Norway

Authors: --- ---
ISBN: 9788215031422 9788215031415 Year: Pages: 452 DOI: 10.18261/9788215031415-2019 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Law
Added to DOAB on : 2019-03-19 10:15:58
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Norway tops international indexes on children’s rights but continues to attract criticism for its level of compliance with the Convention of the Rights of Child. This book is the first scholarly attempt to address this implementation paradox. The authors ask: What is the current level of implementation? How can we explain any gap in perceived performance? Can we improve our measurement of children’s rights? With the use of quantitative and qualitative methods, the volume examines a wide range of areas relevant to children’s rights. These include child protection and sexual violence, detention and policing, poverty and custody proceedings, asylum and disability, sexual orientation and gender identity, and childcare and human rights education. In addition, the book offers a proposal for an alternative statistical approach to measuring Norway’s performance. The book’s editors conclude by pointing towards the complex set of factors that complicate full realisation and the need for the Government to engage in proper measurement of implementation.

Keywords

Demokratisk danning i skolen

Authors: ---
ISBN: 9788215031644/9788215031637 Year: Volume: 1 Pages: 228 DOI: 10.18261/9788215031637-2019
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2019-08-12 11:53:44
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Hvordan kan demokrati læres og leves i skolen? En sentral del av skolens samfunnsmandat er å utdanne til demokratisk deltakelse. I vår samtid blir dette aktualisert, men samtidig også utfordret. I norsk sammenheng har det blitt et stadig økende fokus på skolens demokratimandat, og demokrati og medborgerskap er ett av tre fagovergripende temaer i læreplanen som tas i bruk fra 2020. Forskergruppen Kritisk demokratisk danning, som denne vitenskapelige antologien springer ut fra, representerer et tverrfaglig forskningsmiljø med forskere fra fagene matematikkdidaktikk, naturfag, samfunnsfag, norsk og pedagogikk. Dette gjenspeiles i denne antologien ved at den er utpreget tverrfaglig, og ved at konkrete empiriske eksempler belyses med utgangspunkt i ulike teoretiske rammeverk. Boken viser hvordan elever, lærere og lærerstudenter reflekterer over, fremmer og utvikler demokratisk praksis, og slik bidrar til demokratisk danning og levd demokrati. Antologien retter seg særlig mot forskere i lærerutdanningen, masterstudenter med interesse for demokrati og medborgerskap og forskningsinteresserte lærere i skolen. Redaktører for prosjektet er førsteamanuensis Kjersti Maria Rongen Breivega og førsteamanuensis Toril Eskeland Rangnes, begge ansatt ved Høgskulen på Vestlandet. De øvrige bidragsyterne er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, Aalborg Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Keywords

Det regionale i det internasjonale

Authors: --- ---
ISBN: 9788215031224 9788215031217 Year: Pages: 402 DOI: 10.18261/9788215031224-2018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2018-08-03 12:41:30
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Temaet for denne boka er det regionale i det internasjonale. Bidraga tek på ulikt vis opp sambandet mellom det globale og det lokale. Fokuset er på tilhøvet mellom samfunnsspørsmål på ulike geografiske nivå. Implisitt vert det fokusert på tilhøvet mellom det fjerne og det nære. Dei 19 kapitla i boka fell inn under ein av følgande sju kategoriar: * Regionale aktørar på internasjonale arenaer * Nettbaserte løysinger for kontakt, kommunikasjon og samhandling * Internasjonal kollektiv læring i dei offentlege helse- og omsorgstenestene * Innvandring og integrering * Internasjonalisering av oppvekst og utdanning * Regionale produkt i ein internasjonal marknad * Globalt næringsliv med regional forankring Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen 2017.

Keywords

English Didactics in Norway

Authors: ---
ISBN: 9788215030739/9788215030746 Year: Volume: 1 Pages: 444 DOI: 10.18261/978-82-15-03074-6-2019 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures --- Education
Added to DOAB on : 2019-08-07 09:22:18
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This edited volume presents 30 years of English didactics research (1988–2017) in Norway. As a collection of chapters, each representing a doctoral study, the book is a complete overview of all doctoral research within the field. Each study discusses empirical, methodological and theoretical contributions, and implications for teaching English as a second or additional language (L2) today.

Etisk skjønn i forskning

Authors: ---
ISBN: 9788215025162 9788215026558 Year: Pages: 126 DOI: 10.18261/9788215025162-2015 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Philosophy --- Science (General)
Added to DOAB on : 2018-04-11 15:47:14
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Forskningsetisk skjønn angår alle forskere. Denne boka diskuterer en rekke viktige problemstillinger om hvordan skjønn bør utøves. Forskningsetisk skjønn angår alle forskere og mange som på andre måter er involvert i forskning. Forskeren bruker skjønn i valg av forskningsspørsmål, metode, fremferd overfor dem det forskes på, sikring av informasjon og formidling av forskningsresultater. Forskningsetiske komiteer og forskningsforvaltning har et spesielt ansvar for både selv å utøve og å tilrettelegge for utøvelse av godt forskningsetisk skjønn. Bidragene i denne boka tematiserer ulike etiske problemstillinger som oppstår i forskning og i forholdet mellom forskning, forskningsvurdering og samfunn. Hva kan og bør tillegges skjønn? Hva kreves av godt skjønn? Og hvordan kan man unngå vilkårlighet i skjønnsutøvelsen? God forskningsetisk skjønnsutøvelse støttes av refleksjon rundt hva skjønnsutøvelsen består i, og hva som skal til for å hjelpe den frem. Boka har som ambisjon å bidra til slik refleksjon. Bidragsytere er Anette Brunovskis, Kristine Bærøe, Jakob Elster, Kjersti Fjørtoft, Hallvard J. Fossheim, Helene Ingierd, Deborah H. Oughton, Knut W. Ruyter og Torkild Vinther.

Keywords

Eventledelse

Authors: --- ---
ISBN: 9788215032184/9788215032191 Year: Volume: 1 Pages: 223 DOI: 10.18261/9788215032191-2019 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2019-12-18 09:41:11
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Denne boka gir et originalt bidrag til forskningen på eventer og eventledelse. Boka viser at utfordringene ved å levere et vellykket event blir stadig større og mer komplekse som følge av at et økende antall aktiviteter må synkroniseres og krav innfris. Eventer forstås i denne boka som en spesiell begivenhet eller hendelse. Et event bryter derfor med hverdagen, og for at det skal bli en suksess, kreves iherdig planlegging og refleksivitet i gjennomføringen. For å øke kunnskap om både små og store eventer belyser denne boka eventer fra mange forskjellige teoretiske perspektiver og empiriske kontekster. Boka bruker eksempler fra idrett, festivaler, politikk og marked og belyser særlig tre tema: (a) kompleksitet, prosjektledelse og interessenter, (b) kunnskap, læring og erfaring og (c) eventpolitikk, samskaping og opplevelser. Som fagområde er eventledelse (eller event management) i sterk utvikling, både teoretisk gjennom studietilbud og praktisk gjennom en økning i antall profesjonaliserte «event management»-selskaper. Noen sider av eventledelse er det forsket mye på, andre atskillig mindre. Eventledelse. En forskningsbasert antologi kan være lærerik for kommende organisasjonskomiteer og arrangører og gir samtidig et forskningsbasert bidrag som kan stimulere til diskusjon om og videre forskning på eventledelse.

Forfatterskap i TV-drama

Authors:
ISBN: 9788215026695 9788215026466 Year: Pages: 113 DOI: 10.18261/9788215026466-2015 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures --- Performing Arts
Added to DOAB on : 2018-04-13 16:28:17
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The book explores authorship in TV drama through a production study of Kampen for tilværelsen, the first author-controlled series produced by NRK Drama. The writing practices in the American and Danish television industries serve as a point of departure. The book also contemplates the creative possibilities and constraints of multi-season dramas, contrasting their narrative conventions and processes of creation to those of films and novels.

Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>