Expand Subject Tree

Subjects Arts and Architecture Music

Browse results: Found 15

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Australian Chamber Music with Piano

Authors:
ISBN: 9781921862410 Year: Language: English
Publisher: ANU Press
Subject: History --- Music
License: ANU Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book represents the first critical survey of a section of a rich Australian corpus of chamber music. The author has included various instrumental combinations with piano as well as vocal music with piano. The survey is chronological, as well as by composer. An appendix to the work provides source material for future research into this area. The research has concentrated on progressive modernist music by Australian composers. The commentary utilises the author’s rich experience as composer, pianist and educator.

Keywords

Chamber music --- Music --- History --- Australia

Denis Diderot's 'Rameau's Nephew': A Multi-media Edition

Authors: --- --- --- --- et al.
ISBN: 9781783740086 9781783740093 Year: Pages: 173 DOI: 10.11647/OBP.0044 Language: English
Publisher: Open Book Publishers
Subject: Philosophy --- Languages and Literatures --- Music
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In a famous Parisian chess caf

Keywords

Denis Diderot --- satyre --- dialogue --- translation --- composers --- opera

De fiere nachtegaal : Het Nederlandse lied in de middeleeuwen

Authors: ---
ISBN: 9789089640215 Year: Pages: 376
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Music --- History --- Languages and Literatures
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The Proud Nightingale covers the many facets of medieval music in the Netherlands until the year 1600. Eighteen authors discuss songs ranging from of courtly songs, including minstrels, mystics and Modern Devots, on the performance and the oral tradition of ancient songs, and on intertextuality. What is new is the use of ethnological perspective by a number of the authors. This book is a collection of songs: messages from loved ones to joyous songs sung by groups at home and in the pub, or by farmers and servants whilst weeding, mowing and harvesting. At the same time religious melodies convey their desire for God or their distaste of the world.

De fiere nachtegaal brengt boodschappen van geliefden over in liederen gezongen door vrolijke gezelschappen thuis en in de kroeg, of door boeren en knechten onder het wieden, maaien en binnenhalen van de oogst. Op dezelfde melodieën bezingen religieuzen hun verlangen naar God of hun afkeer van de wereld. De fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten, over de performance en de mondelinge overlevering van oude liederen, over intertekstualiteit en contrafactuur. Nieuw is het etnologisch perspectief dat een aantal auteurs hanteert.

The Flowering Thorn

Authors:
ISBN: 9780874215687 Year:
Publisher: Utah State University, University Libraries
Subject: Music
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The flowering thorn expresses the dual nature of the ballad: at once a distinctive expression of European tradition, but also somewhat tricky to approach from a scholarly perspective, requiring a range of disciplines to illuminate its rich composition. Most of this latter quality has to do with the very features that characterize ballads... or narrative songs. These include an appearance of fragmentation; a wide range of cultural and social referents; complex, evocative symbolic language; and variation. The notable multiformity of meaning, text and tune is mirrored in scholarship, too. The Flowering Thorn is therefore wide ranging, with articles written by world authorities from the fields of folklore, history, literature, and ethnology, employing a variety of methodologies

Keywords

My Voice Is My Weapon - Music, Nationalism and the Poetics of Palestinian Resistance

Authors:
ISBN: 9780822378280 9780822354680 9780822354796 Year: Pages: 360 Language: English
Publisher: Duke University Press
Subject: Music
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

David A. McDonald rethinks the conventional history of the Palestinian crisis through an ethnographic analysis of music and musicians, protest songs, and popular culture. Charting a historical narrative that stretches from the late-Ottoman period through the end of the second Palestinian intifada, McDonald examines the shifting politics of music in its capacity to both reflect and shape fundamental aspects of national identity. Drawing case studies from Palestinian communities in Israel, in exile, and under occupation, McDonald grapples with the theoretical and methodological challenges of tracing "resistance" in the popular imagination, attempting to reveal the nuanced ways in which Palestinians have confronted and opposed the traumas of foreign occupation. The first of its kind, this book offers an in-depth ethnomusicological analysis of the Israeli-Palestinian conflict, contributing a performative perspective to the larger scholarly conversation about one of the world's most contested humanitarian issues. This title was made Open Access by libraries from around the world through Knowledge Unlatched.

Keywords

Music --- Politics --- History --- Palestine

New Sounds, New Stories : Narrativity in Contemporary Music

Authors:
Book Series: LUP Dissertaties ISBN: 9789087280024 Year: Pages: 268 Language: English
Publisher: Leiden University Press
Subject: Music
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

When listeners talk about their listening experiences, they often refer to music as if it were a narrative. But can music actually tell a story? Can music be narrative? Traditionally, narrativity is associated with verbal and visual texts, and the mere possibility of musical narrativity is highly debated. In this study, Vincent Meelberg demonstrates that music can indeed be narrative, and that the study of musical narrativity can be very productive. Moreover, Meelberg even makes a stronger claim by contending that contemporary music, too, can be narrative. More specifically, Meelberg suggests considering contemporary musical narratives as metanarratives, i.e. narratives that tell the story of the process of narrativization.

Wanneer luisteraars over hun luisterervaringen praten, refereren ze vaak aan muziek alsof het een verhaal is. Maar kan muziek wel een verhaal vertellen? Kan muziek narratief zijn? Traditioneel wordt narrativiteit geassocieerd met verbale en visuele teksten en wordt er betwijfeld of een muzikale variant zelfs maar kan bestaan. In deze studie beargumenteert Vincent Meelberg dat muziek wel degelijk een verhaal kan vertellen, en dat de bestudering van muzikale narrativiteit zeer productief is. Meer specifiek stelt Meelberg voor om hedendaagse muzikale verhalen te beschouwen als metaverhalen, dus als verhalen die het verhaal van het proces van narrativizering vertellen.

De perfecte verleiding : Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw

Authors:
ISBN: 9789053566763 Year: Pages: 280
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History --- Performing Arts --- Music
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Music; Stage presentations; History of Amsterdam

In de zeventiende eeuw ging vrijwel iedere toneelvoorstelling gepaard met muziek. Er werd niet alleen gemusiceerd tussen de bedrijven, maar ook in het toneelstuk zelf. Muziek diende als achtergrond en versiering en was functioneel geïntegreerd in de handeling van het drama. Uit de rekeningen van de Amsterdamse Schouwburg blijkt dat men professionele musici in dienst had; daarnaast werd er gezongen en gedanst door de acteurs. In navolging van buitenlandse toneelmuziekstudies wordt in dit boek voor het eerst uitvoerig aandacht besteed aan de zeventiende-eeuwse theatermuziek in de Nederlanden. Centraal staat de toneeldichter Jan Harmensz Krul, die de muziek op vakkundige manier in zijn toneelstukken verweefde en die in 1634 de Amsterdamse Musyck-kamer oprichtte - een stichting die geheel gewijd was aan het samengaan van poëzie en muziek op het toneel. Aan de hand van vijf karakteristieke muzikale scènes uit zijn werk (de wachterscène, gevangenisscène, serenade, offerscène en slaapscène) wordt een beeld geschetst van de toenmalige Amsterdamse toneelmuziekpraktijk. Zulke muzikale scènes waren ook geliefd bij andere toneeldichters, in binnen- en buitenland. Zij hadden voor het publiek een signaalfunctie: het waren direct herkenbare situaties, ijkpunten in het drama, die standaard met muziek werden geassocieerd. Dichters varieerden hierop naar hartelust. Voor toneelschrijver en toeschouwer waren die stereotiepe muzikale scènes wat muziek was voor de personages in de toneelstukken: een effectief middel om te manipuleren - een perfecte verleiding, van oog, oor en hart.

Sea-changes: Melville - Forster - Britten - The story of Billy Budd and its operatic adaptation

Authors:
ISBN: 9783863950453 Year: Language: English
Publisher: Universitätsverlag Göttingen
Subject: Music --- Languages and Literatures
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

E. M. Forster first encountered Billy Budd in 1926. Some twenty years later, he embarked on a collaboration with Benjamin Britten and Eric Crozier, adapting Melville’s novella for the opera stage. The libretto they produced poignantly reaffirmsthe Forsterian creed of salvation through personal relationships.This study presents an extensive exploration of Forster’s involvement in the interpretation, transformation and re-creation of Melville’s text. It situates the story of the Handsome Sailor in the wider context of Forster’s literary oeuvre, his life, and his lifewritings. In detailed readings, Billy Budd becomes a lens through which the themes, patterns and leitmotifs of Forsterian thought and creative imagination are brought into focus. A close re-examination of the libretto sketches serves to shed new light on the collaborative process in which Melville’s story was changed to fit an archetypal array of plot and character types that is central to Forster’s own storytelling.

Keywords

Storytelling --- Opera --- Melville --- Forster --- Britten --- Novella

Sound Souvenirs : Audio Technologies, Memory and Cultural Practices

Authors: ---
Book Series: Transformations in Art and Culture ISBN: 9789089641328 Year: Pages: 218
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Science (General) --- Music --- History of arts
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In recent decades, the importance of sound for remembering the past and for creating a sense of belonging has been increasingly acknowledged. We keep "sound souvenirs" such as cassette tapes and long play albums in our attics because we want to be able to recreate the music and everyday sounds we once cherished. Artists and ordinary listeners deploy the newest digital audio technologies to recycle past sounds into present tunes. Sound and memory are inextricably intertwined, not just through the commercially exploited nostalgia on oldies radio stations, but through the exchange of valued songs by means of pristine recordings and cultural practices such as collecting, archiving and listing. This book explores several types of cultural practices involving the remembrance and restoration of past sounds. At the same time, it theorizes the cultural meaning of collecting, recycling, reciting, and remembering sound and music.

Herinneringen halen we niet alleen op aan de hand van beelden, maar ook met behulp van geluid. We koesteren onze versleten bandrecorderspoelen, cassettebandjes en langspeelplaten - onze "sound souvenirs" - om de muziek van vroeger nog eens te horen. Radioprogramma's als de Top2000 houden oude nummers eindeloos in de lucht. In geluidsarchieven bewaren we de redes van beroemde politici. In de auto nemen we voortdurend onze persoonlijke muziekbestanden met ons mee. En een enkele keer worden we herinnerd aan geluiden die we liever vergeten, zoals die van bombardementen. Dit boek verkent de verschillende culturele praktijken waarin we het geluid van het verleden gewenst en ongewenst terughalen en probeert de culturele betekenis van het verzamelen, citeren en herinneren van geluid en muziek te begrijpen. Met bijdragen van Ruth Benschop, Carolyn Birdsall, Hans-Joachim Braun, Michael Bull, Karin Bijsterveld & Annelies Jacobs, José van Dijck, Andreas Fickers, Bas Jansen, Trevor Pinch & David Reinecke, Jonathan Sterne, Tim Taylor en Heike Weber.

Steep Slopes : Music and change in the Highlands of Papua New Guinea

Authors:
ISBN: 9781921666438 Year: Pages: 254 Language: English
Publisher: ANU Press
Subject: Music --- Sociology
License: ANU Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The Duna live in a physical environment of steep slopes that are sometimes difficult to traverse. A stick of bamboo used as a prop goes a long way in assisting a struggling traveller. Similarly, the Duna live in a social and cultural environment of steep slopes, where the path on which they walk can be precarious and unpredictable. Songs, like the stick of bamboo, assist the Duna in picking their way over this terrain by providing a forum for them to process change as it is experienced, in relation to what is already known.This book is a musical ethnography of the Duna people of Papua New Guinea. A people who have experienced extraordinary social change in recent history, their musical traditions have also radically changed during this time. New forms of music have been introduced, while ancestral traditions have been altered or even abandoned. This study shows how, through musical creativity, Duna people maintain a connection with their past, and their identity, whilst simultaneously embracing the challenges of the present.

Keywords

Ethnography --- Music --- Duna --- Social life --- Customs --- Papua new guinea

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>