Tampere University Press

About

Peer review info

PEER-REVIEW PROCEDURE - Tampere University Press Tampere University Press (TUP) was established in 1994

TUP Peer-review Process
TUP will send a manuscript for peer-review to outside experts (minimum 2 persons), selected by editorial board members, if the general editors in their initial evaluation find the book potentially worth publishing. We then approach these external peer reviewers to write a peer review following the 'TUP Review Form'. Editorial board evaluate the reviews and based on the reviews recommends what to do next. Based on this recommendation TUP publishing director makes the final publishing decision.

TUP Editorial Board
http://www.uta.fi/kirjasto/en/tup/information/board.html

TUP Editorial board consists of six professors from different fields of science. Tampere University Press keeps an on line list of the peer-reviewers who have given permission to publish their names. The aim is to provide more transparency in the academic publishing process. Peer-reviewers are usually docents/adjunct professors/professors.

http://www.uta.fi/kirjasto/tup/kustantajasta/arvioitsijat.html

Peer-reviewed Certificate
Tampere University Press has been awarded in the year 2014 among the first scholarly publishers in Finland, the right to use the certificate for guaranteed peer-reviewed content by the Federation of Finnish Learned Societies. The certificate for peer-reviewed content is a trademark registered by the Federation of Finnish Learned Societies (TSV).

More information on the use of the certificate is available in Finnish on the website of TSV

http://www.tsv.fi/en/services/label-for-peer-reviewed-scholarly-publications

License info


Browse results: Found 9

Listing 1 - 9 of 9
History of Water Supply and Governance in Kenya (1895-2005) Lessons and Futures

Authors:
ISBN: 9789520300593 9789520300609 Year: Pages: 618 Language: English
Publisher: Tampere University Press
Subject: Environmental Sciences --- Environmental Technology --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book on the History of Water Development in Kenya transverses through a matrix of infrastructural development, administration, policy, legal and legislation framework, and evolution of various water supply technologies in an inimitably comprehensive approach. The book has carefully constructed the development over one century timeline of water supply and provided the future prediction of the services.The book is a quest to track and understand the origin, the development and sustainability of water supplies within 100 years of its 1st water supply constructed by the railways as the pioneer of water supply in Kenya. It interrogates how the water legislations, policies and administration came to be and what the drivers of water supplies were, when the 1st water reforms mounted and the status of the reform implementation. It elucidates on the role of development partners in influencing the choice of technology, policy and legislative framework.Preparation of this book took fifteen years of passionate research from Kenya National Archives; Kenya Railways; Ministry of Water Development; Colonial archival materials at Rhodes House, Oxford, UK; and the British Institute in Eastern Africa. The research findings have been disseminated in several peer reviewed journals; and several presentations in local, regional and international conferences.Eng Ezekiel Nyangeri Nyanchaga is an Associate Professor, Department of Civil and Construction Engineering, University of Nairobi, Doctor of Technology holder in Civil Engineering, Tampere University of Technology, Finland.Professor Nyangeri is a licensed and practicing consulting engineer with over 35 years of professional experience and over 28 years of academic teaching experience at the University of Nairobi, Kenya.

Keywords

History --- Kenya --- Water Supply

Hoitoonpääsyn hierarkiat : Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla

Authors:
ISBN: 9789514498718 9789514498725 Year: Pages: 419 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Public Health
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

By analysing access to health services, the book explores the formation of health citizenship in Finland in the twentieth century. The book results in constructing four different historical layers of health citizenship, each of which emphasize different dimensions of accessibility and involve different inclusive and exclusive tensions. By exploring the topical questions of equality in health, the historical analysis makes it possible to broaden our understanding of welfare state.

"Millaisia terveyspalveluita oli saatavilla Suomessa sata vuotta sitten: joutuivatko köyhät ja syrjäseutujen asukkaat tyytymään huonompaan hoitoon? Miten terveyspalvelujärjestelmä loi ja ylläpiti kunnon kansalaisuutta? Entä milloin terveyspalvelut alettiin mieltää kansalaisoikeudeksi?Minna Harjulan tutkimus kuvaa suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän rakentumista 1900-luvulla terveyskansalaisuus-käsitteen näkökulmasta.Teos tarjoaa historiallista perspektiiviä nykypäivän keskustelulle terveyden tasa-arvosta ja hoitoonpääsystä selvittämällä, miten terveyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat muotoutuneet ja muuttuneet. Samalla teos avaa tuoreen näkökulman suomalaisen hyvinvointivaltion rakentumiseen. Alan perusteoksena kirja sopii kaikille terveydenhuollosta ja yhteiskunnan kehityksestä kiinnostuneille."

IDENTITEETISTÄ INFORMAATIOLUKUTAITOON: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija

Authors: --- ---
ISBN: 9789514499197 9789514499203 Year: Pages: 333 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Information theory --- Education
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Developing independence as a learner is necessary for becoming a lifelong learner in an increasingly changing world. However, an individual without a community and socially shared learning processes is not an ideal for learning the skills for cooperation, creativity, or solving common problems. This book introduces the readers the perspective of identity development to learning processes, and particularly the questions of learning information literacy.The revised national school curriculum 2014 in Finland (implemented from Fall term 2016) emphasizes developing the students’ metaskills for learning. These metaskills can be described as aptitudes and skills for independent knowledge acquisition, problem-solving and creative thinking. This will act as a framework for the book. The contents includes discussion on the concepts of identity and information literacy, and their central role in becoming an independent learner willing to share and learn from others. The book also discusses enhancing the identity development processes and reaching the skilled levels of information literacy. The book is intended for teachers interested in developing pedagogical practices. It will also help pedagogically thinking information professional to develop their instruction and information training. The ideas and frameworks introduced in the book will also be useful for students in education, informatics and other areas which explore issues of identity development and information literacy.

Tavoitteena itsenäinen oppija –identiteetin ja informaatiolukutaitojen vahvistaminen koulutuksessaPeruskoulutuksen uusi, vuonna 2014 vahvistettu opetussuunnitelma korostaa oppimistavoitteena laaja-alaista osaamista – oppijan metavalmiuksia. Kehitys itsenäisenä oppijana luo tiedollista taidollista ja asenteellista perustaa elämän hallintaan yhteiskunnassa, jossa muutokset ovat nopeita ja vaikeasti ennakoitavia.Tämä kirja tarkastelee itsenäisen oppijuuden kahta keskeistä peruspilaria: identiteettiä ja informaatiolukutaitoa (monilukutaitoa). Nämä ovat näyttävästi esillä uuden opetussuunnitelman oppimistavoitteina.Tämä kirja esittelee laajaan tutkimukseen perustuvan näkökulman identiteetin ja informaatiolukutaidon kehittymisen kysymyksiin:• mistä identiteetissä ja informaatiolukutaidossa on kyse?• miksi niiden rooli on niin keskeinen itsenäisen oppijan kehityksessä?• miten itsenäisen oppijan kehitystä voidaan käytännön opetuksessa tukea?Kirja on kirjoitettu opettajille, jotka ovat kiinnostuneita itsenäisen oppijan kehittymistä tukevista pedagogisista käytännöistä. Se on suunnattu myös pedagogisille informaatikoille, jotka kehittävät informaatiolukutaidon opetusta yhdessä opettajien kanssa. Kirja sopii myös oppikirjaksi kasvatustieteen ja informaatiotutkimuksen koulutusyksiköille.

Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen

Authors:
ISBN: 9789520303440 Year: Pages: 325 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Medicine (General) --- Political Science --- Social and Public Welfare
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The book called ”Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen”(Humane and effective social- and health management) gathers together vital debate on social and health management and its needs both in current and future organisations. The perspectives presented in the book are networks, structures, interaction, professional expertise, couture of knowledge, meaningfulness of work, competence, diversity and experience. The book is edited by Antti Syväjärvi and Ville Pietiläinen.

Kirja haastaa pohtimaan sosiaali- ja terveysjohtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, jotka asemoituvat toimialan uudistumiseen ja etenkin toimialan organisaatioiden johtamiseen. Teos käsittelee johtamiseen liittyviä uudistustarpeita, mutta myös johtamiseen linkittyviä teemoja kuten verkostoja, rakenteita, vuorovaikutusta, ammatillista asiantuntijuutta, tietokulttuuria, työn mielekkyyttä, kyvykkyyttä, monimuotoisuutta ja kokemuksellisuutta. Inhimillisesti tehokasta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista pidetään helposti ristiriitaisena, koska inhimillinen ja tehokas koetaan usein toisilleen vastakkaisiksi ulottuvuuksiksi. Molemmille on kuitenkin nähtävissä synkroninen tilaus kehittyvässä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teoksessa tarjotaan oivalluksia, kuinka inhimillisyys ja tehokkuus voidaan samanaikaisesti huomioida sosiaali- ja terveysjohtamisessa. Kirja sopii sosiaali- ja terveysalan johtajille, johtajaksi hakeutuville tai johtamista opiskeleville. Kirja koostuu mielenkiintoisista luvuista, joita ovat kirjoittaneet alan tutkijat eri tutkimuslaitoksista painottaen myös käytännön antia johtamiselle. Kirja on syntynyt Työsuojelurahaston, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien rahoittamassa tutkimuksessa.

Kuka oli herra Heinäricki? - piispa Henrikin arvoitus

Authors:
ISBN: 9789520303051 Year: Pages: 204 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Social Sciences --- Religion --- Linguistics --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The present multidisciplinary study deals with the legendary bishop Saint Henry of Finland ‒ both the historical person and his medieval ecclesiastical cult, as well as the vernacular folk tradition including The Death-lay of Bishop Henry. The book contains an English and Swedish summary.

Kuka oli tarunhohtoinen piispa Henrik, josta Suomen evankelis-luterilainen kirkko katsoo institutionaalisen historiansa alkaneen, vai oliko häntä? Milloin Henrikin ja Lallin väitettyyn kohtalokkaaseen kohtaamiseen johtaneista tapahtumista kertova Piispa Henrikin surmavirsi sepitettiin? Entä oliko piispa Henrikin aikalaiseksi väitetty Ruotsin kuningas Erik Jedvardsson eli Eerik Pyhä ammatiltaan pappi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan filosofian tohtori Mikko K. Heikkilän teos Kuka oli herra Heinäricki? – piispa Henrikin arvoitus, joka käsittelee monitieteisesti suomalaisittain mm. piispa Henrikiksi ja herra Heinärikiksi kutsuttua kirkonmiestä, Suomen varhaiskeskiajan henkilöistä jälkimaineeltaan ehkä merkittävintä. Teos koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa jäljitetään usean eri tieteenalan metodein monen tutkijan historialliseksi henkilöksi olettamaa piispa Henrikiä. Toisessa osassa käsitellään Pyhän Henrikin pyhimyskultin syntyä ja ajoitusta. Kolmannessa osassa pyritään rekonstruoimaan ja ajoittamaan Piispa Henrikin surmavirreksi kutsuttu vanha suomenkielinen runo(laulu). Kaikissa kolmessa osassa käsitellään myös kirkollisen ja kansanomaisen Henrik-perinteen ajallista kehitystä. Herra Heinärikkiä jäljittäessään Heikkilän teos käsittelee Pohjois-Euroopan varhaiskeskiajan yleis-, kieli- ja kirkkohistoriaa laajemminkin.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat

Authors:
ISBN: 9789520303822 Year: Pages: 315 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Media and communication --- Social Sciences
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat (Transforming Finnish Soundscapes, eds Heikki Uimonen, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen) is a collection of research essays and texts that study the sonic environment and how it is experienced. Soundscapes related to time, place and the everyday shape our perception of the present and the past. Sounds can be pleasant and beautiful, pacing the day or year, annoying, boring and everything in between. The theme of transforming soundscapes combines the research essays in the publication. The essays draw from various disciplines and methodologies: media studies, anthropological field work and sensory observation, textual analysis and close reading, folkloristics, archeoacoustics and music studies. In turn, the texts gathered via a writing competition show how sounds can be listened to both analytically and aesthetically, connecting them to local, national and transnational cultures and histories pondering what sounds mean to the listeners and how they influence the soundscape they live in. The study is a revisit to the One Hundred Finnish Soundscapes project (2006).

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat (toim. Heikki Uimonen, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen) kokoaa yhteen ympäristön ääniä ja äänimaisemia tarkastelevia tieteellisiä artikkeleita sekä äänen kokemisesta kertovia tekstejä. Aikaan, paikkaan, arkeen ja juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, häiritseviä, tylsiä ja sekä kaikkea näiden väliltä. Muuttuvien äänimaisemien tematiikka yhdistää myös kirjan tutkimusartikkeleita. Tutkimuksellisesti ne nojaavat eri tieteentraditioihin ja menetelmiin: mediatutkimukseen ja -analyysiin, antropologiseen kenttätallennukseen ja aistinvaraiseen havainnointiin, tekstianalyysiin ja lähilukuun, folkloristiikkaan, arkeoakustiikkaan ja musiikintutkimukseen. Kirjoituskilpailussa kerätyt tekstit puolestaan osoittavat, kuinka ääniä on mahdollista kuunnella analyyttisesti ja esteettisesti, asettaa ne osaksi alueellista, paikallista, valtakunnallista tai ylirajaista kulttuurihistoriallista tarkastelua ja pohtia, mitä ääni kuuntelijalleen merkitsee ja miten hän äänimaisemaansa vaikuttaa. Tutkimus on jatkoa Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle (2006).

Sosiaalipolitiikan lumo

Authors: --- ---
ISBN: 9789520301149 Year: Pages: 172 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Social and Public Welfare
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Social and the ecological welfare should be taken as the main aim of all politics. This is the message of this book titled The Enchantment of Social Policy. Basic social security system needs to be rebuilt and grounded on the universal basic income that everyone can top up by participating to the society in different ways. Universal basic income can be seen as a mean to recognize all valuable participation to for example voluntary work or care of elderly people. In conditions of high unemployment, this kind of universalistic social security would weaken the nexus between employment and welfare. It would promote a society and culture that is less dependent on the exploitation of natural resources. This book describes building blocks that are needed to reconstitute the enchantment of social policy – the utopian that we should collectively pursue.

Sosiaalipolitiikan Lumon kirjoittajilla on viesti. Mielestämme politiikan keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa sosiaalinen ja ekologinen hyvinvointi. Tätä tavoitetta kohti tulisi kulkea universalismin periaattein ja kansalaisten perusturva, oli sitten kyse työllisistä tai työttömistä, nuorista tai iäkkäistä, kantaväestöstä tai maahanmuuttajista, tulisi rakentaa kaikille yhtäläisen perustulon pohjalle. Tätä perusturvaa jokainen voisi täydentää ansiotuloilla ja omaehtoisella, sosiaaliturvassa kompensoitavalla osallistumisella yhteiskunnalliseen työhön kuten vapaaehtoistyöhön, harrastusryhmien ohjaamiseen, omaisen tai lasten hoivaan. Tämä antaisi arvon monenlaiselle hyödylliselle toimelle, joka nyt jää yhteiskunnassa tunnistamatta. Tällainen sosiaaliturva ottaisi lähtökohdakseen uuden ihmisarvon ja loisi luonnonvaroja säilyttävää ja niukkaan materian käyttöön perustuvaa kulttuuria ja taloutta. Sosiaalipolitiikalla olisi tällaisessa politiikassa aktiivinen ja yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista kehitystä vauhdittava rooli, ja kansalaiset olisi kutsuttu hyvinvoinnin aktiivisiksi tekijöiksi.

Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja

Authors:
ISBN: 9789520303204 Year: Pages: 276 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Economics --- Political Science --- Social and Public Welfare
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Health and social services on the markets - objectives, expectations and contradictions Public services are facing a massive turbulence in Finland. The forthcoming public service reform brings public health and social services under a single umbrella management. Simultaneously the reform transforms the ways services are organised and produced. Citizens, private sector organisations and markets are viewed from a new and wider role.The ongoing changes place a major demand for a new knowledge on the future role of the public sector actors and their relations with the markets. In addition there is a growing need for research focusing on the ways that public services are organized and produced through citizen co-creation.ALIS-project targeted on widening the understanding about the possibilities and challenges of the health and social service’ markets. The aim was also to describe the motives, needs and logics behind the different market actors, especially municipalities. The project was carried out between the years 2013 and 2016 and funded by TEKES. Three Finnish cities, Jyväskylä, Tampere and Turku, took part on the project and shared their case examples for research purposes. This book brings together the main findings of the ALIS-project. The book consists of four parts that constitute of independent scientific articles. The first part concentrates on the changing role and actions of the municipalities in the health and social service markets. The second part discusses the themes of participation and customer-focus attached to the service development. The third part focuses on the outcomes-based commissioning which is a rather novel means of procurement. Finally, the last part challenges the reader to view the markets from a wider and more philosophic perspective. All in all, this book is an attempt to give the reader a comprehensive understanding of the public health and social services and the markets – markets in which different objectives, expectations and contradictions moderate the discussion and actions. Health and social services on the markets - objectives, expectations and contradictions Public services are facing a massive turbulence in Finland. The forthcoming public service reform brings public health and social services under a single umbrella management. Simultaneously the reform transforms the ways services are organised and produced. Citizens, private sector organisations and markets are viewed from a new and wider role.The ongoing changes place a major demand for a new knowledge on the future role of the public sector actors and their relations with the markets. In addition there is a growing need for research focusing on the ways that public services are organized and produced through citizen co-creation.ALIS-project targeted on widening the understanding about the possibilities and challenges of the health and social service’ markets. The aim was also to describe the motives, needs and logics behind the different market actors, especially municipalities. The project was carried out between the years 2013 and 2016 and funded by TEKES. Three Finnish cities, Jyväskylä, Tampere and Turku, took part on the project and shared their case examples for research purposes. This book brings together the main findings of the ALIS-project. The book consists of four parts that constitute of independent scientific articles. The first part concentrates on the changing role and actions of the municipalities in the health and social service markets. The second part discusses the themes of participation and customer-focus attached to the service development. The third part focuses on the outcomes-based commissioning which is a rather novel means of procurement. Finally, the last part challenges the reader to view the markets from a wider and more philosophic perspective. All in all, this book is an attempt to give the reader a comprehensive understanding of the public health and social services and the markets – markets in which different objectives, expectations and contradictions moderate the discussion and actions. Health and social services on the markets - objectives, expectations and contradictions Public services are facing a massive turbulence in Finland. The forthcoming public service reform brings public health and social services under a single umbrella management. Simultaneously the reform transforms the ways services are organised and produced. Citizens, private sector organisations and markets are viewed from a new and wider role.The ongoing changes place a major demand for a new knowledge on the future role of the public sector actors and their relations with the markets. In addition there is a growing need for research focusing on the ways that public services are organized and produced through citizen co-creation.ALIS-project targeted on widening the understanding about the possibilities and challenges of the health and social service’ markets. The aim was also to describe the motives, needs and logics behind the different market actors, especially municipalities. The project was carried out between the years 2013 and 2016 and funded by TEKES. Three Finnish cities, Jyväskylä, Tampere and Turku, took part on the project and shared their case examples for research purposes. This book brings together the main findings of the ALIS-project. The book consists of four parts that constitute of independent scientific articles. The first part concentrates on the changing role and actions of the municipalities in the health and social service markets. The second part discusses the themes of participation and customer-focus attached to the service development. The third part focuses on the outcomes-based commissioning which is a rather novel means of procurement. Finally, the last part challenges the reader to view the markets from a wider and more philosophic perspective. All in all, this book is an attempt to give the reader a comprehensive understanding of the public health and social services and the markets – markets in which different objectives, expectations and contradictions moderate the discussion and actions. Health and social services on the markets - objectives, expectations and contradictions Public services are facing a massive turbulence in Finland. The forthcoming public service reform brings public health and social services under a single umbrella management. Simultaneously the reform transforms the ways services are organised and produced. Citizens, private sector organisations and markets are viewed from a new and wider role.The ongoing changes place a major demand for a new knowledge on the future role of the public sector actors and their relations with the markets. In addition there is a growing need for research focusing on the ways that public services are organized and produced through citizen co-creation.ALIS-project targeted on widening the understanding about the possibilities and challenges of the health and social service’ markets. The aim was also to describe the motives, needs and logics behind the different market actors, especially municipalities. The project was carried out between the years 2013 and 2016 and funded by TEKES. Three Finnish cities, Jyväskylä, Tampere and Turku, took part on the project and shared their case examples for research purposes. This book brings together the main findings of the ALIS-project. The book consists of four parts that constitute of independent scientific articles. The first part concentrates on the changing role and actions of the municipalities in the health and social service markets. The second part discusses the themes of participation and customer-focus attached to the service development. The third part focuses on the outcomes-based commissioning which is a rather novel means of procurement. Finally, the last part challenges the reader to view the markets from a wider and more philosophic perspective. All in all, this book is an attempt to give the reader a comprehensive understanding of the public health and social services and the markets – markets in which different objectives, expectations and contradictions moderate the discussion and actions. "

"Julkisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat ovat olleet melkoisessa turbulenssissa viime aikoina. Tulevaisuuden maakunta- ja sote-uudistus jatkaa muutoksen aikaa ja voimistaa aikaisemmin alkanutta kehitystä ottamalla asiakkaat, yksityiset toimijat ja markkinat mukaan palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen.Markkinoiden luominen ja huoltaminen (ALIS) -hankkeen tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysmarkkinoiden toiminnasta sekä markkinoilla toimivien motiiveista, tarpeista ja toimintalogiikoista. Nyt jos koskaan on tarvetta tiedolle, joka käsittelee julkishallinnon roolia, toimintaa ja suhdetta markkinoihin yleisesti sekä palvelujen järjestämisen ja hankinnan tapoja, eli suhdetta yrityksiin ja asiakkaisiin erityisesti.Sote-palvelut markkinoilla -teos kokoaa yhteen ALIS-hankkeen keskeiset havainnot jajohtopäätökset. Kirja jakaantuu neljään osakokonaisuuteen, jotka koostuvat itsenäisistä tieteellisistä artikkeleista. Ensimmäinen osa käsittelee kuntia sote-markkinoiden toimijoina ja hahmottelee uuden elinvoimakunnan toimintamallia. Toinen osa avaa osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden teemoja osana palvelujen kehittämistä. Kolmannessa osassa tarkastellaan hankintoja ja erityisesti tulosperusteista hankintaa, joka on verraten uusi palvelujen hankintatapa. Neljäs osa haastaa lukijaa markkinoiden laajempaan tarkasteluun astetta filosofisemmin ja liberalistisemmin. Kokonaisuudessaan teos tarjoaa monipuolisen näkymän sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä -markkinoihin.ALIS-hanke toteutettiin vuosina 2013–2016 ja se rahoitettiin Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Hankkeen kohdekaupunkeina olivat Jyväskylä, Tampere ja Turku."

Valkea kaupunki, mustat vedet : Helsingin vedet 1800-luvun lopusta 2000-luvulle

Authors:
ISBN: 9789514497186 9789514497193 Year: Pages: 301 Language: Finnish
Publisher: Tampere University Press
Subject: Environmental Sciences --- Environmental Technology --- History
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

White City, Black Waters is written by Adjunct Professor, PhD Petri S Juuti. The book examines how water and waste water services and water protection started and developed in Helsinki and Greater Helsinki area from late 1800s to the 2000s. Furthermore, it is discussed what are the challenges of the future looked from the point of view of the professionals of the water sector.

Helsingin vedet 1800-luvun lopusta 2000-luvulle -tutkimus antaa yleiskuvan vesihuollon pitkästä kehityksestä ja ihmisen ja eri vesien suhteesta Helsingissä. Tässä kirjassa annetaan myös tietoa Suomen jätevedenpuhdistuksen historian monista vaiheista keskittyen Helsinkiin sekä perehdytään siihen, mitä vesi merkitsi ja miten siihen suhtauduttiin eri aikoina. Kirjassa perehdytään muun muassa Vantaanjoen ristiriitaiseen, mutta keskeiseen rooliin sekä viemärinä että raakavesilähteenä, saastumattoman ja riittävän raakavesivesilähteen löytämiseksi tehtyihin varhaisiin pohjavesitutkimuksiin, ulosteongelman ratkaisuun sekä Päijänteen ottamiseen raakavesilähteeksi.Teos taustoittaa viemäröinnin ja jätevesienpuhdistuksen historiaa koko Euroopan mittakaavassa tuhansien vuosien takaa. Erityisesti perehdytään Suomessa tehtyihin ratkaisuihin ja syvällisemmin Helsingin viemäröinnin varhaisiin vaiheisiin ja jätevedenpuhdistuksen alkutaipaleeseen. Keskeiseksi nousevat kysymykset, mitä toimia toteutettiin kun tavoitteeksi otettiin vesistöjen puhdistuminen, miten nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet asukkaiden elämään ja ympäristön tilaan. Lisäksi pohditaan mitkä ovat tulevaisuuden haasteet vesihuollon ammattilaisten näkökulmasta katsottuna.

Listing 1 - 9 of 9
-->